Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ZICO

Đăng ký: 30-04-2006
Offline Đăng nhập: 01-07-2006 - 11:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

Một bài hình hay

12-05-2006 - 18:16

Cho với O là tâm đường tròn nội tiếp .Lấy sao cho PQ tiếp xúc với (O) tại S và . AS cắt BC tại K.Tính BK theo 3 cạnh của

Mathlink contest

02-05-2006 - 09:05

Cho $\large\dfrac{1+a^2b^2}{(a+b)^2}+\dfrac{1+b^2c^2}{(b+c)^2}+\dfrac{1+c^2a^2}{(c+a)^2}\geq\dfrac{5}{2}$

Một bài BĐT

02-05-2006 - 09:00

Cho a, b, c, d, x, y, z thỏa:

CMR: