Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Unknown98

Đăng ký: 24-10-2012
Offline Đăng nhập: 20-07-2013 - 01:32
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN&GTLN của biểu thức P= $x\sqrt{5-x} +\left ( 3-x...

06-02-2013 - 18:37

Tìm GTNN&GTLN của biểu thức P= $x\sqrt{5-x} +\left ( 3-x \right )\sqrt{x+2},với 0\leq x\leq 3$

Tính $\widehat{CHI}$

30-01-2013 - 21:19

Cho $\Delta ABC$ vuông tại A có $\widehat{ABC}$ =$20^{\circ}$.Vẽ phân giác trong BI,vẽ $\widehat{ACH}$ =$30^{\circ}$(I $\epsilon$ AC, H $\epsilon$ AB) về phía trong tam giác.Tính $\widehat{CHI}$.

Xác định $a$ để pt: $4x^{2}+31y^{2}=a+6-17xy$ c...

28-01-2013 - 19:37

Xác định $a$ để pt: $4x^{2}+31y^{2}=a+6-17xy$ có nghiệm nguyên duy nhất.

Mod. Công thức toán kẹp dấu đô la nhé $

Tìm GTLN,GTNN của $A=\sqrt{1+2x}+\sqrt{1+2y}$

25-01-2013 - 20:43

Cho x,y không âm và $x^{2}+y^{2}=1$.
Tìm GTLN,GTNN của $A=\sqrt{1+2x}+\sqrt{1+2y}$

C/M: $\frac{OM}{AM}+\frac{ON}{DN...

23-01-2013 - 23:49

Cho đường tròn (O;R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau.Gọi E là điểm bất kỳ trên cung nhỏ AD.Nối EC,EB cắt OA,OD tại M,N.C/M: $\frac{OM}{AM}+\frac{ON}{DN}\geq \sqrt{2}$