Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yugj

Đăng ký: 01-11-2012
Offline Đăng nhập: 21-06-2020 - 19:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh đường thẳng đi qua C và vuông góc với BK sẽ chia tam giác ACH thành 2 phần c...

21-06-2020 - 16:35

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Lấy K đối xứng với H qua A. Chứng minh đường thẳng đi qua C và vuông góc với BK sẽ chia tam giác ACH thành 2 phần có diện tích bằng nhau.


Tia phân giác góc BKH cắt các đoạn thẳng CG, AH và BC lần lượt tại M, N và P. Chứng min...

20-05-2020 - 23:25

Cho tam giác ABC đều. Các đường cao AH và BK cắt nhau tại G. Tia phân giác góc BKH cắt các đoạn thẳng CG, AH và BC lần lượt tại M, N và P. Chứng minh: KM = NP.


Chứng minh góc AKC vuông.

21-04-2020 - 22:24

Nhờ các thầy cô, anh chị hướng dẫn em bài sau ah. Toán 7 ạ. Em cảm ơn.

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao AH, M là trung điểm của AH. Hạ HK vuông góc với BM. Chứng minh góc AKC vuông.


Chứng minh trung điểm I của MN luôn nằm trên một tia cố định.

04-04-2020 - 22:23

Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M và N thay đổi sao cho BM = CN. Gọi K là trung điểm của MC, đường thẳng đi qua trung điểm J của BC và trung điểm I của MN cắt các đường thẳng AB và AC lần lượt ở D và E.

a) Chứng minh các tam giác IJK và ADE cân.

b) Chứng minh trung điểm I của MN luôn nằm trên một tia cố định.

c) Chứng minh rằng trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.


Chứng minh rằng trong 9 số đã chọn luôn có 2 số có tổng là số chính phương.

10-12-2019 - 22:50

Bài 1: cho các số 1, 2, ..., 24. Chọn bất kì 9 số trong các số đã cho. Chứng minh rằng trong 9 số đã chọn luôn có 2 sôa có tổng là số chính phương.
Bài 2: Người ta ghi lên 100 tấm bìa mỗi tấm một số từ 1 đến 100. Sao cho tổng của một số tấm bìa bất kì không chia hết cho 101. Chứng minh rằng số ghi trên các tấm bìa là như nhau.