Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Zony Nguyen

Đăng ký: 03-11-2012
Offline Đăng nhập: 10-04-2018 - 21:29
**---

Chủ đề của tôi gửi

Cho $\Delta ABC$ vuông tại A. $A, E ,H, F$ cùng thuộc một đườ...

24-05-2014 - 21:27

Cho $\Delta ABC$ vuông tại A. Đường cao $AH$, trên $BC$ lấy $M$, kẻ $ME$, $MF$ lần lượt vuông góc với $AB$, $AC$.

Chứng minh : 1. $A, E ,H, F$ cùng thuộc một đường tròn.

                       2. $BE.CF= ME.MF$

                       3. Nếu $\widehat{MAC}= 45^{\circ}$, chứng minh $\frac{BE}{CE}= \frac{HB}{HC}$


Giải phương trình: $(x-2)(x+1)(x+5)(x+6)=336$

27-04-2014 - 16:34

Giải phương trình

 

$(x-2)(x+1)(x-5)(x+6)=336$


Cho tam giác nhọn $ABC$ nội tiếp $(O)$, hai đường cao $AF...

27-04-2014 - 14:42

Cho tam giác nhọn $ABC$ nội tiếp $(O)$, hai đường cao $AF$ và $BE$ của D ABC cắt nhau tại $H$. Kẻ đường kính $AK$, $HK$ cắt $BC$ tại $I$; $AI$ cắt $HO$ tại $G$.

a) Chứng minh tứ giác $HECF$ nội tiếp.

b) Chứng minh $I$ là trung điểm của $BC$.

c) Chứng minh $G$là trọng tâm của D ABC.


Tìm $x$ để $y$ đạt giá trị nhỏ nhất biết : $x^{2}-2(...

21-04-2014 - 22:00

Tìm $x$ để $y$ đạt giá trị nhỏ nhất biết : $x^{2}-2(x-3y)x + 2y^{2}-8y-6$


Cho $( O;R)$, vẽ hình vuông tiếp đường tròn, vẽ đường tròn nội tiếp hình vuôn...

11-12-2013 - 22:32

 

 Cho $(O;R)$ , vẽ một hình vuông nội tiếp $(O;R)$, vẽ đường tròn thứ 2 nội tiếp hình vuông, vẽ hình vuông thứ 2 nội tiếp đường tròn thứ 2 và cứ tiếp tục theo cách đó ta được các hình vuông và các đường tròn nội tiếp nhau. Gọi $S_{n}$ là tổng diện tích của $n$ hình tròn và $n$ hình vuông nội tiếp nhau.

a, Lập công thức tính $S_{n}$ theo ? 

b, Tính $S_{10}$ ? Biết $R= \sqrt{10}$ cm .