Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lemanhcuong

Đăng ký: 08-11-2012
Offline Đăng nhập: 30-10-2013 - 13:52
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải :( $\frac{(1-2cosx)(1+cosx))}{(1+2cosx)sinx...

27-12-2012 - 17:48

$\frac{(1-2cosx)(1+cosx))}{(1+2cosx)sinx}=1$

<-> (1-2cosx)(1+cosx)=(1+2cosx)sinx
-> -(cosx+sinx)= sin2x + cos2x
-> cos(x+3pi/4)= cos(2x-pi/4)
bạn làm nốt nhé.
hj. mình lười nên không có học gõ latex.thông cảm

Trong chủ đề: Trọng lượng 4 quả cân không nhỏ hơn 15kg?

26-12-2012 - 22:03

xin giải chi tiết dùm bạn oi!

hj. Vì số ít nên mình nghĩ tiếp theo liệt kê là nhanh nhất. Chứ số lớn thì mình cũng pó tay.

Trong chủ đề: Giải pt $\cos3x+11cosx=2(2sin2x+3cos2x+4)$.

25-12-2012 - 11:12

Câu 2: Nhân ra chuyển vế ta có:
pt<-> 2cosx.cos2x+ 2sinx.cosx-1+ cosx-sinx=0
-> (sinx-cosx).( 2sinx.cosx+ 2cos^2(x)-sinx+cosx-1)=0
-> (sinx-cosx).( sin2x+ cos2x -sinx+ cosx)=0
hj.Bạn làm tiếp nhé. Mình không biết gõ latex.hj

Trong chủ đề: Trọng lượng 4 quả cân không nhỏ hơn 15kg?

25-12-2012 - 10:42

Cho 9 quả cân có trọng lượng lần lượt là : 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg ,8kg, 9kg. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cân trong số đó. Tính xác suất để trọng lượng 4 quả cân được chọn không nhỏ hơn 15kg.

Bạn tính xác suất chọn 4 quả cân trọng lượng nhỏ hơn 15kg
Có 5 trường hợp là 10 kg,11kg,12kg,13kg,14kg.
Xét từng trường hợp, tổng lại được P'=2/21
-> P cần tìm= 19/21

Trong chủ đề: giải phương trình $cos10x+2cos^{2}4x+6cos3xcosx=cosx+8cosx...

25-12-2012 - 09:21

hj.Mình không biết gõ latex.thông cảm
Áp dụng công thức hạ bậc với cả 2 vế được
-> cos10x +1+ cos8x + 6cos3xcosx= cosx+ 2cosx.cos9x+6cosx.cos3x
-> cos10x+cos8x +1= cosx + cos10x+cos8x
-> cosx=1