Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lemanhcuong

Đăng ký: 08-11-2012
Offline Đăng nhập: 30-10-2013 - 13:52
-----

#380932 Giải :( $\frac{(1-2cosx)(1+cosx))}{(1+2cosx)sinx...

Gửi bởi lemanhcuong trong 27-12-2012 - 17:48

$\frac{(1-2cosx)(1+cosx))}{(1+2cosx)sinx}=1$

<-> (1-2cosx)(1+cosx)=(1+2cosx)sinx
-> -(cosx+sinx)= sin2x + cos2x
-> cos(x+3pi/4)= cos(2x-pi/4)
bạn làm nốt nhé.
hj. mình lười nên không có học gõ latex.thông cảm


#380251 Trọng lượng 4 quả cân không nhỏ hơn 15kg?

Gửi bởi lemanhcuong trong 25-12-2012 - 10:42

Cho 9 quả cân có trọng lượng lần lượt là : 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg ,8kg, 9kg. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cân trong số đó. Tính xác suất để trọng lượng 4 quả cân được chọn không nhỏ hơn 15kg.

Bạn tính xác suất chọn 4 quả cân trọng lượng nhỏ hơn 15kg
Có 5 trường hợp là 10 kg,11kg,12kg,13kg,14kg.
Xét từng trường hợp, tổng lại được P'=2/21
-> P cần tìm= 19/21


#376194 $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^...

Gửi bởi lemanhcuong trong 09-12-2012 - 08:57

Giải hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+xy+2y+x=2 & \\ 2x^{2}-y^{2}-2y-2=0 & \end{matrix}\right.$

theo mình là cộng 2 pt. tính đc y+1 theo x. rùi bình phương
Từ 2 sẽ có (y+1)^2 = 2x^2-1
->> pt trùng phương. tìm đc x=1, x=17/6.
hjhj. mình không biết viết latex. đành nêu ý vậy


#375734 Giải phương trình $\sqrt{x+\frac{3}{x...

Gửi bởi lemanhcuong trong 06-12-2012 - 23:23

Fải là $-6x^{3}$ chứ không fải là $6x^{3}$.

đúng rùi mà bạn. $6x^{3}$ chứ??? nếu mình nhớ k nhầm thì bài này trong đề thi vào 10 trường khtn năm 2011


#368022 Có phải là thiếu đề bài ? ( tổ hợp 11)

Gửi bởi lemanhcuong trong 08-11-2012 - 23:08

Phần 1 tương ứng với số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1+x_2+...+x_n=m$
Phần 2 tương ứng với số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1+x_2+...+x_n=m$ hay $(x_1+1)+(x_2+1)+...+(x_n+1)=m+n$
Rõ ràng $(x_1+1);\;(x_2+1);\;...;(x_n+1)$ là những số dương $(\ge 1)$. Như vậy ta đã quay trở lại Phần 1


thank nhiều lắm. bây h,e sẽ tập nghĩ hơn là tập hỏi


#368009 Có phải là thiếu đề bài ? ( tổ hợp 11)

Gửi bởi lemanhcuong trong 08-11-2012 - 22:44

Bài toán chia kẹo Euler thứ nhất
Cần chia $m$ cái kẹo giống nhau cho $n$ đứa trẻ sao cho đứa trẻ nào cũng có kẹo, hỏi có bao nhiêu cách chia?

Euler đã đưa ra lời giải như sau: Xếp $m$ cái kẹo tách biệt trên một hàng thì giữa chúng có $m-1$ khoảng cách. Đặt vào những khoảng cách đó $n-1$ "cái que" ta sẽ phân ra được $n$ phần tương ứng mỗi phần là dành cho một đứa. Vậy có $C_{m-1}^{n-1}$ cách để thực hiện.


Bài toán chia kẹo Euler thứ hai
Cần chia $m$ cái kẹo giống nhau cho $n$ đứa trẻ, có thể có đứa trẻ không được cái nào :), hỏi có bao nhiêu cách chia?

Euler đã đưa ra lời giải như sau: Ông lấy $m+n$ cái kẹo xếp tách biệt trên một hàng thì giữa chúng có $m+n-1$ khoảng cách. Đặt vào những khoảng cách đó $n-1$ "cái que" ta sẽ phân ra được $n$ phần; lấy đi mỗi phần một cái kẹo tương ứng dành cho một đứa. Vậy có $C_{m+n-1}^{n-1}$ cách để thực hiện.

:))


phần 1 thì mình hiểu oy nhưng phần 2 bạn giải thích kĩ hơn đc k??(ý mình là tại sao có đứa trẻ không đc cái nào lại lấy m+n cái kẹo?) :icon1: . mới học tổ hợp thông cảm nhé :biggrin: