Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CaolacVC

Đăng ký: 11-11-2012
Offline Đăng nhập: 22-12-2019 - 13:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\lim_{\substack{x\to x_0\\y \to y_0}...

11-09-2016 - 21:31

Tính giới hạn của hàm hai biến

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\y \to y_0}}{(x^2+y^2)^{x^2y^2}}$$


$f(x;y) = \begin{cases} \frac{e^x-e^y}{x-y} & \quad \text{...

04-09-2016 - 13:53

Xét tính liên tục của hàm số sau:

$$f(x;y) = \begin{cases} \frac{e^x-e^y}{x-y} & \quad \text{khi } x\ne y\\ e^x & \quad \text{khi } x=y\\ \end{cases}$$


Tìm $\lim a_{n}=(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{2^2})...(1-\frac{1}...

08-11-2014 - 18:57

Tìm giới hạn của dãy:

$a_{n}=(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{2^2})...(1-\frac{1}{2^n})$

 

Là một dãy giảm và bị chặn dưới tại 0 nên nó hội tụ. Nhưng mình chưa tìm được giới hạn. Mong giúp đỡ!