Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pemeo255

Đăng ký: 17-11-2012
Offline Đăng nhập: 06-03-2014 - 15:06
-----

#374716 tìm x,y biết 3x=2y; 7y=5z và x-y+z=32

Gửi bởi pemeo255 trong 03-12-2012 - 07:02

Tìm x, y biết
1. 3x=2y; 7y=5z và x-y+z=32
2.$\frac{x-1}{2}$=$\frac{y-2}{3}$=$\frac{z-3}{4}$và 2x+3y-z=50
3. 2x=3y=5z và x+y-z=95
4. $\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{5}$ và x.y.z=810
5. 10x=6y và 2x$^{2}$-y$^{2}$=-28
6. $\frac{1+2y}{18}$=$\frac{1+4y}{24}$=$\frac{1+6y}{6x}$


#372017 toan 8

Gửi bởi pemeo255 trong 24-11-2012 - 06:41

ABCD là hình thang có (AB<CD). Gọi K,R,Q,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD và AD.Gọi O là giao điểm của KQ và PR.
1. C/m: PKRQ là hình bình hành?
2. Gọi I là giao điểm của AQ với PO;gọi J là giao điểm của QB với OR. C/m: PI=JR
3. IKJQ là hình gì? Vì sao?
4. AKJI là hình gì?
5. Gọi M là giao điểm của AQ với PK; gọi N là giao điểm của BD với KR; gọi F là giao điểm của AQ ới BD. C/m: MN song song JF
6. C/m: AM=MF=FQ?
Giải giúp em câu 5 với câu 6 nhak