Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pemeo255

Đăng ký: 17-11-2012
Offline Đăng nhập: 06-03-2014 - 15:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

tìm x,y biết 3x=2y; 7y=5z và x-y+z=32

03-12-2012 - 07:02

Tìm x, y biết
1. 3x=2y; 7y=5z và x-y+z=32
2.$\frac{x-1}{2}$=$\frac{y-2}{3}$=$\frac{z-3}{4}$và 2x+3y-z=50
3. 2x=3y=5z và x+y-z=95
4. $\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{5}$ và x.y.z=810
5. 10x=6y và 2x$^{2}$-y$^{2}$=-28
6. $\frac{1+2y}{18}$=$\frac{1+4y}{24}$=$\frac{1+6y}{6x}$

tìm x,y

02-12-2012 - 20:45

Tìm x, y biết
1. 3x=2y; 7y=5z và x-y+z=32
2. $\frac{x-1}{2}$=$\frac{y-2}{3}$=$\frac{z-3}{4}$ và 2x+3y-z=50
3. 2x=3y=5z và x+y-z=95
4. $\frac{x}{2}$=$\frac{y}{3}$=$\frac{z}{5}$ và x.y.z=810
5. 10x=6y và 2x$^{2}$-y$^{2}$=-28
6. $\frac{1+2y}{18}$=$\frac{1+4y}{24}$=$\frac{1+6y}{6x}$

toan 8

27-11-2012 - 21:53

ABCD là hình thang có (AB<CD). Gọi K,R,Q,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD và AD.Gọi O là giao điểm của KQ và PR.
1. C/m: PKRQ là hình bình hành?
2. Gọi I là giao điểm của AQ với PO;gọi J là giao điểm của QB với OR. C/m: PI=JR
3. IKJQ là hình gì? Vì sao?
4. AKJI là hình gì?
5. Gọi M là giao điểm của AQ với PK; gọi N là giao điểm của BD với KR; gọi F là giao điểm của AQ ới BD. C/m: MN song song JF
6. C/m: AM=MF=FQ?
Giải giúp em câu 5 với câu 6 nhak

toan 8

24-11-2012 - 06:41

ABCD là hình thang có (AB<CD). Gọi K,R,Q,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD và AD.Gọi O là giao điểm của KQ và PR.
1. C/m: PKRQ là hình bình hành?
2. Gọi I là giao điểm của AQ với PO;gọi J là giao điểm của QB với OR. C/m: PI=JR
3. IKJQ là hình gì? Vì sao?
4. AKJI là hình gì?
5. Gọi M là giao điểm của AQ với PK; gọi N là giao điểm của BD với KR; gọi F là giao điểm của AQ ới BD. C/m: MN song song JF
6. C/m: AM=MF=FQ?
Giải giúp em câu 5 với câu 6 nhak

Tính $BQ$ theo $a$

23-11-2012 - 08:49

Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường cao. Gọi M là trung điểm của AC;gọi K là trung điểm của AH; gọi Q là điểm đối xứng của H qua M. Gọi N là điểm đối xứng của K qua H.
1. C/m: AQCH là hình chữ nhật?
2. C/m: KQCN là hình bình hành?
3. C/m: BNCK là hình thoi?
4. Tứ giác BQCN là hình gì?
5. C/m: K là trung điểm của BQ (B;K;Q thẳng hàng?)
6. Tính độ dài BQ theo a?
Giải giúp em câu 5 và câu 6 nhak