Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lovemoon

Đăng ký: 23-11-2012
Offline Đăng nhập: 13-05-2014 - 18:43
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính tổng $S=C^{0}_{4n}+C^{2}_{4n...

20-10-2013 - 23:26

Bài này mà cũng không biết làm 

phần 1: Áp dụng $C_n^k=C_{n-1}^{k-1}+C_{n-1}^k$

rồi sao bạn ?


Trong chủ đề: Tính tổng $S=C^{0}_{4n}+C^{2}_{4n...

19-10-2013 - 20:49

mình tưởng $(k-1)kC^{k}_{n}=n(n-1)C^{k-2}_{n-2}$ chứ bạn ?


Trong chủ đề: $\Delta ABC$ có tính chất gì nếu $S=\frac{(...

19-10-2013 - 20:00

ta có $S= \frac{(a+b-c)(a+c-b)}{4}=(p-b)(p-c)$

theo công thức hê rông,ta có :$S= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

suy ra $\sqrt{p(p-a)}=\sqrt{(p-b)(p-c)}$

suy ra $sin\frac{A}{2}=cos\frac{B}{2}$

suy ra tam giác ABC vuông tại A


Trong chủ đề: .Cho A={1,2,3,4,5,6}.Tìm số các số gồm 4 chữ số của A sao cho c...

15-10-2013 - 21:55

a giải thích cho em câu 2 được không ạ,em chưa hiểu lắm


Trong chủ đề: $r=p.tan\frac{A}{2}.tan\frac{B...

28-04-2013 - 16:38

1. Tam giác ABC có đặc điểm gì nếu thỏa mãn 

a. (1+cotA)(1+cotB)=2

b. $sin^{2}A+sin^{2}B=5sin^{2}C$

 

2. Tam giác ABC có $tan\frac{A}{2} + tan\frac{B}{2}=1. CMR \frac{3}{4}\leq tan\frac{C}{2}< 1$

 

3. Cho tam giác ABC. CMR 2b=a+c <=> $cot\frac{A}{2}+cot\frac{C}{2}=3$

 

4. Cho tam giác ABC. CMR

a. $\frac{1}{sinA}+\frac{1}{sinB}+\frac{1}{sinC}=\frac{1}{2}(tan\frac{A}{2}+tan\frac{B}{2}+tan\frac{C}{2}+cot\frac{A}{2}.cot\frac{B}{2}.cot\frac{C}{2})$

b. $cos^{3}\frac{A}{3}+cos^{3}\frac{B}{3}+cos^{3}\frac{C}{3}\leq \frac{3}{8} + \frac{3}{4} (cos\frac{A}{3}+cos\frac{B}{3}+cos\frac{C}{3})$

 

5. CMR tam giác ABC là tam giác ĐỀU nếu

a. $\frac{1}{cosA}+\frac{1}{cosB}+\frac{1}{cosC}= \frac{1}{sin\frac{A}{2}}+\frac{1}{sin\frac{A}{2}}+\frac{1}{sin\frac{C}{2}}$

b. $a+b+c=2(a.cosA+b.cosB+c.cosC)$

 

6. Tìm giá trị nhỏ nhất của P= $cot^{4}a+cot^{4}b+2tan^{2}a.tan^{2}b+2$

b,câu b: chú ý $sin\frac{A}{2}=\sqrt\frac{(p-b)(p-c)}{bc}$