Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duaconcuachua98

Đăng ký: 06-12-2012
Offline Đăng nhập: 09-09-2017 - 20:34
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tính xác suất mắc bệnh $A,B,C$

16-10-2016 - 21:19

Một bệnh nhân bị nghi là có thể mắc một trong $3$ bệnh $A,B,C$ với các xác suất tương ứng là $0,3;0,4;0,3$. Người đó đến khám ở 4 bác sĩ một cách độc lập. Bác sĩ thứ nhất chẩn đoán bệnh $A$. Bác sĩ thứ hai chẩn đoán bệnh $B$. Bác sĩ thứ ba chẩn đoán bệnh $C$ và bác sĩ thứ tư chẩn đoán bệnh $A$. Hỏi sau khi khám bệnh, người bệnh cần đánh giá lại xác suất mắc bệnh $A,B,C$ của mình là bao nhiêu. Biết rằng xác suất chẩn đoán đúng của mỗi ông bác sĩ là $0,6$; và chẩn đoán nhầm sang hai bệnh còn lại là $0,2$ và $0,2$


$(4x^{2}+y+1)\sqrt{x^{2}+y}+3x^{2}(x-...

21-06-2016 - 17:07

Giải hệ $\left\{\begin{matrix} (4x^{2}+y+1)\sqrt{x^{2}+y}+3x^{2}(x-1)=3x(1-y)+2 & \\ \sqrt[3]{3x+2}+x\sqrt{3x-2}=2\sqrt{3-2y} & \end{matrix}\right.$


$\min P=x^{2}+y^{2}+z^{2}+6(xy+yz+zx)+\fra...

19-06-2016 - 10:04

Cho $x,y,z\in \left [ 0;2 \right ]$

Tìm $\min P=x^{2}+y^{2}+z^{2}+6(xy+yz+zx)+\frac{32}{\sqrt[3]{x^{3}+y^{3}+2z}}$


$I=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}...

18-02-2016 - 21:19

Tính $I=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\left ( 1-tan^{8}x \right )dx$


$I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}...

18-02-2016 - 21:17

Tính $I=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^{2004}x}{\sin^{2004}x+\cos^{2004}x}$