Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thangnhoc9x

Đăng ký: 08-12-2012
Offline Đăng nhập: 15-08-2013 - 18:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

bài toán với hệ cơ số

15-08-2013 - 10:02

viết số $7^{1998}$ lên bảng, ta xoá chữ số hàng đơn vị rồi đem số còn lại cộng với 5 lần chữ số hàng đơn vị đã xoá, làm như vậy nhiều lần gỏi có thu được số $1998^{7}$ hay không

 


bài toán với hệ cơ số

15-08-2013 - 09:54

viết số $7^{1998}$ lên bảng, ta xoá chữ số hàng đơn vị rồi đem số còn lại cộng với 5 lần chữ số hàng đơn vị đã xoá, làm như vậy nhiều lần gỏi có thu được số $1998^{7}$ hay không


a$a^{4}+a= 5$

12-03-2013 - 11:58

giải hệ phương trình
$a^{4}+a= 5$

tìm GTLN của biểu thức a+4b

07-03-2013 - 09:54

cho$a^{3}+b^{3}=1$ (a,b >0). tím GTLN của biểu thức
a+4b

góc BDA = góc MCD

02-03-2013 - 21:40

cho tứ giác ABCD. gọi M là 1 điểm nằm trong tứ giác sao cho ABCM là hbh và góc MCB = góc MAD. CM góc BDA = góc MCD