Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kudo Shinichi

Đăng ký: 09-12-2012
Offline Đăng nhập: 10-04-2020 - 14:23
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min: $a+b+c+ \frac{3}{a}+\frac{4}...

30-09-2018 - 23:43

Cho a,b,c>0 thoả mãn: $a+2b+3c\geq 20$. Tìm min: $a+b+c+ \frac{3}{a}+\frac{4}{c}$

Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với đường phân giác của $\widehat...

10-09-2015 - 23:19

Trên các cạnh BC và AD của tứ giác lồi ABCD ta lấy các điểm M và N sao cho $\frac{BM}{MC}=\frac{AN}{ND}=\frac{AB}{CD}$ Các tia AB và CD cắt nhau tại O. Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với đường phân giác của $\widehat{AOD}$