Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyencuong123

Đăng ký: 13-12-2012
Offline Đăng nhập: 22-10-2014 - 21:02
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn $a\leq b\leq c$

19-10-2014 - 11:56

Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn $a\leq b\leq c$ và $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$.Tìm GTLN của $M=5a-4abc$


$\sum \frac{a-bc}{a+bc}\leq \frac{3...

19-10-2013 - 20:57

1.Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn. $a+b+c=1$

Chứng minh $\sum \frac{a-bc}{a+bc}\leq \frac{3}{2}$

2.Cho a,b,c,d là các số thực dương thoả mãn $abcd=1$

Chứng minh $\sum \frac{1}{1+3a}\geq 1$

 

3.Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn. $a+b+c=1$

Chứng minh: $\sum \frac{1}{ab+2c^{2}+2c}\geq \frac{1}{ab+bc+ca}$

4..Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn $abc=1$

Chứng minh $\sum \sqrt{\frac{2}{1+a}}\leq 3$

 

5.Cho a,b,c là các số thực không âm và không có 2 số nào đồng thời bằng 0.Chứng minh

$\sum \sqrt{1+\frac{48a}{b+c}}\geq 15$.

 

p/s: Mọi người tham khảo.


$(\frac{a}{2a+b})^{3}+(\frac{b}...

01-09-2013 - 23:49

1.Cho các số thực dương a,b,c sao cho $abc=1$.Chứng minh:

$\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}}+3\geq 2(a+b+c)$

2.Cho các số thực dương a,b,c .Chứng minh:

$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}+\frac{6abc}{ab^{2}+bc^{2}+ca^{2}}\geq 5$

3..Cho các số thực dương a,b,c.Chứng minh:

$\sqrt{\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}-2}+\frac{8abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}\geq 2$

4..Cho các số thực dương a,b,c .Chứng minh:

$(\frac{a}{2a+b})^{3}+(\frac{b}{2b+c})^{3}+(\frac{c}{2c+a})^{3}\geq \frac{1}{9}$


$U_{n}\vdots n, \forall n\in N$

30-08-2013 - 21:52

Cho $U_{0}=0;U_{1}=1;U_{2}=2;U_{3}=6$

Thoả mãn: $U_{n+4}=2U_{n+3}+U_{n+2}-2U_{n+1}-U_{n}$

Chứng minh $U_{n}\vdots n$ với mọi $n\in N$

P/S: Cho mọi người tham khảo.


Chứng minh $\sum \frac{a}{a^{2}+3}\le...

20-08-2013 - 19:43

Cho a,b,c>0 $abc=1$.

Chứng minh $\sum \frac{a}{a^{2}+3}\leq \frac{3}{4}$