Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


maitra1999

Đăng ký: 16-12-2012
Offline Đăng nhập: 22-10-2015 - 22:14
-----

Chủ đề của tôi gửi

Xác định D để CM+DN đạt giá trị lớn nhất

16-03-2014 - 12:07

Cho 2 đường tròn tâm $(O)$ và $(O')$ cắt nhau tại $A,B$. Vẽ $AC$ và $BD$ theo thứ tự là đường kính của hai đường tròn tâm $(O)$ và $(O')$.

a) Cm $C,B,D$ thẳng hàng

b) Đường thẳng $AC$ cắt $(O)$ tại $E$, đường thẳng $AD$ cắt $(O')$ tại $F$. Cm $C,D,E,F$ nằm trên một đường tròn.

c) Một đường thẳng d luôn đi qua $A$ (d thay đổi) cắt $(O)$ VÀ $(O')$ tại $M,N$. Xác định d để $CM+DN$ đạt giá trị lớn nhất.


CM: $\Delta BDM$ đồng dạng $\Delta CME$

15-04-2013 - 08:44

Cho $\Delta ABC$ cân tại $A$ và $M$ là trung điểm của $BC$. Lấy các điểm $D,E$ theo thứ tự thuộc các cạnh $AB,AC$ sao cho $\widehat{DME}$ bằng $\widehat{B}$.

a) CM: $\Delta BDM$ đồng dạng $\Delta CME$

b) CM: $BD.CE$ không đổi

c) CM: $DM$ là phân giác của $\widehat{BDE}$


CM: ba điểm $A,I,M$ thẳng hàng

14-04-2013 - 11:34

Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ $(AB< AC)$ có đường trung tuyến $AM$ ($M\in BC$). Từ  $B$ vẽ đường thẳng vuông góc với $AM$ tại $H$ cắt $AC$ tại $D$.

a) CM:$\Delta ABD\sim \Delta HBA;AB^{2}=BH.BD$

b) CM:$AD.AC=BH.BD$

c) Đường thẳng qua $D$ và song song với $BC$ cắt $AB$ tại $E$. Gọi $I$ là trung điểm của $ED$. CM: ba điểm $A,I,M$ thẳng hàng.


Tính giá trị biểu thức dựa vào $\frac{1}{x} +\frac...

07-04-2013 - 11:44

Cho $\frac{1}{x} +\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{yz}{x^{2}}+\frac{zx}{y^{2}}+\frac{xy}{z^{2}}$?


Tính chu vi $\Delta BMN$?

06-04-2013 - 18:44

Cho hình vuông $ABCD$ có diện tích bằng$16cm2$. Gọi $M$, $N$ là những điểm lần lượt nằm trên các cạnh $AB$, $BC$ sao cho $\widehat{MDN}$$= 45^{\circ}$. Tính chu vi $\Delta BMN$?