Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


em yeu chi anh

Đăng ký: 16-12-2012
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

$ f(f(x)-f(y))=f(f(x))-2x^2.f(y)+f(y^2)$

06-05-2013 - 16:42

Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn:

$$ f(f(x)-f(y))=f(f(x))-2x^2.f(y)+f(y^2)$$


Tìm $k,n \in \mathbb{Z}$ sao chp $7^k-3^n | k^4+n^2$

08-04-2013 - 19:32

Tìm $k,n \in \mathbb{Z}$ sao cho $7^k-3^n | k^4+n^2$


C/m $ f(x) \equiv x, \forall x \in \mathbb{R}...

04-01-2013 - 18:08

Chứng minh rằng nếu hàm liên tục f : $\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ thỏa mãn hệ thức:

f(f(f(x))) $\equiv$ x , $\forall$ x $\in$ $\mathbb{R}$

thỳ f(x) $\equiv $ x, $\forall$ x $\in $ $\mathbb{R}$


$M$ là trung điểm của $PQ$

18-12-2012 - 19:08

Cho đường tròn nội tiếp $(O)$ của tam giác $ABC$.Gọi $M$ là trung điểm $BC, AM$ cắt $(O)$ tại hai điểm $K$ và $L$($K$ nằm giữa $A$ và $L$).Qua $K$ kẻ đường thẳng song song với $BC$ cắt $(O)$ tại điểm thứ hai là $X$, Qua $L$ kẻ đường thẳng song song với $BC$ cắt $(O)$ tại điểm thứ hai là $Y$, $AX$ và $AY$ cắt $BC$ lần lượt tại $Q$ và $P$. Chứng minh rằng $M$ là trung điểm của $PQ$.

Tìm 9 số nguyên tố nhỏ hơn 2002 sao cho chúng tạo thành 1 cấp số cộng

17-12-2012 - 23:50

Tìm 9 số nguyên tố nhỏ hơn 2002 sao cho chúng tạo thành 1 cấp số cộng