Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


huongway279

Đăng ký: 17-12-2012
Offline Đăng nhập: 18-07-2013 - 09:18
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình sau: $\frac{x+25}{75}+...

16-01-2013 - 21:42

$1)$ Đề sai rồi @@ Phải là số chúng tôi hiện có cộng $\frac{1}{2}$ số hiện có và cả bạn vào nữa mới đủ 100 con mới đúng.
Gọi số ngỗng hiện có là $x$ $(x\in N;$ $x>0)$
Ta có: $x+\frac{1}{2}x+1=100$
$\Leftrightarrow x=66$

Đề ko sai đâu bạn ơi!
Theo đề bài ta có thể có phương trình sau:
$x+x+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}x+1=100$
$\Leftrightarrow$x=36
thử lại đi(chắc là đúng :luoi: )

Trong chủ đề: Giải phương trình sau: $\frac{x+25}{75}+...

16-01-2013 - 21:33

Tiếp một bài nữa hen :icon6:
giải phương trình sau:
a)$2x^{4}+5x^{2}-7=0$
b)$x^{3}+3x^{2}+3x+1=0$
c)$x^{2}+\frac{1}{x^{2}}+y^{2}+\frac{1}{y^{2}}=4$
d)$x^{2}+2x+3=(x^{2}+x+1)(x^{4}+x^{2}+4)$

Trong chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

27-12-2012 - 21:51

Bài này cần gì phải vẽ đường phụ nhỉ.

$AH=\sqrt{BH.CH}=6$ ($cm$)
$BC=BH+CH=13$ ($cm$)
Vậy $S_{ABC}=\frac{AH.BC}{2}=39$ ($cm^{2}$)

còn một cách nữa nhưng phải kẻ đường phụ
kẻ AI trung tuyến tam giác ABC rồi...tự xử :luoi:
bạn tự vẽ hình ra nha! Cách này coi bộ dễ nhưng dài dòng lắm, đi thi mình dùng cách của pn đó

Trong chủ đề: Phân tích đa thức thành nhân tử

27-12-2012 - 21:46

câu b hình như sai rồi bạn ạ!
phải thế này nèk!
$4b^{2}c^{2}-(b^{2}+c^{2}-a^{2})^{2}
=(2bc)^{2}-(b^{2}+c^{2}-a^{^{2}})^{2}
=(2bc+b^{2}+c^{2}-a^{2})(2bc-b^{2}-c^{2}+a^{2})
=[(b+c)^{2}-a^{2}][(b-c)^{2}-a^{2}]
=(b+c-a)(b+c+a)(b-c-a)(b-c+a)$


a) Ta có $x^{4}-x^{3}y+x-y=x^{3}(x-y)+(x-y)=(x-y)(x+1)(x^{2}-x+1)$

b) $4b^{2}c^{2}-(b^{2}+c^{2}-a^{2})^{2}=(2bc-b^{2}-c^{2}+a^{2})(2bc+b^{2}+c^{2}-a^{2})=(a-b-c)(b+c-a)(a+b+c)^{2}$


a) Ta có $x^{4}-x^{3}y+x-y=x^{3}(x-y)+(x-y)=(x-y)(x+1)(x^{2}-x+1)$

b) $4b^{2}c^{2}-(b^{2}+c^{2}-a^{2})^{2}=(2bc-b^{2}-c^{2}+a^{2})(2bc+b^{2}+c^{2}-a^{2})=(a-b-c)(b+c-a)(a+b+c)^{2}$

câu b hình như sai rồi bạn ạ!
phải thế này nèk!
$4b^{2}c^{2}-(b^{2}+c^{2}-a^{2})^{2}
=(2bc)^{2}-(b^{2}+c^{2}-a^{^{2}})^{2}
=(2bc+b^{2}+c^{2}-a^{2})(2bc-b^{2}-c^{2}+a^{2})
=[(b+c)^{2}-a^{2}][(b-c)^{2}+a^{2}]
=(b+c-a)(b+c+a)(b-c-a)(b-c+a)$