Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

  • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
  • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


hdgv

Đăng ký: 21-12-2012
Offline Đăng nhập: 24-01-2013 - 18:28
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Số số $\overline{a_1a_2...a_7}$ thỏa yêu cầu

02-01-2013 - 19:29

:), cách của bạn hay và dễ hiểu hơn!

Thanks! Mời bạn vô tranh luận bài: tặng 5 sách cho 3 học sinh!

Trong chủ đề: Số số $\overline{a_1a_2...a_7}$ thỏa yêu cầu

02-01-2013 - 19:24

trong 7 số thì a4 lớn nhất
chỗ a4 nhỏ nhất bằng 6 vì trong 7 số a4 lớn nhất mà các chữ số khác nhau nên từ các số từ 0->9, a4 phải là một số có ít nhất 6 chữ số khác nhau nhỏ hơn => a4 = 6,7,8,9 ( tức là giá trị nhỏ nhất của a4 bằng 6). Chẳng hạn như 6 thì có 6 số thuộc khoảng từ 0->9 nhỏ hơn là 0,1,2,3,4,5; 7 thì có 7 số 0,1,2,3,4,5,6, tương tự vs 8, 9
Mình giải thích vậy bạn có hiểu k?

Tại câu đầu tiên trong lời giải của bạn không sáng thôi! :luoi:

Trong chủ đề: Số số $\overline{a_1a_2...a_7}$ thỏa yêu cầu

02-01-2013 - 19:06

Vì các chữ số khác nhau nên $a_{4}$ nhỏ nhất =6
$a_{4}=6$
Chọn $\overline{a_{1}a_{2}a_{3}}$ có $C_{5}^{3}$ cách ( trừ chữ số 0 vì $a_{1}\neq 0$)
Chọn $\overline{a_{5}a_{6}a_{7}}$ có $C_{3}^{3}$ cách ( gồm chữ số 0 và 2 chữ số còn lại)
=> TH này có $C_{5}^{3} \times C_{3}^{3}$ số
Tương tự với $a_{4}\epsilon \left \{ 7,8,9 \right \}$
Đáp số: 1560 số

Kết quả thì giống của mình nhưng bạn giải thích rõ hơn đi. A4 lơn nhất chứ sao lại nhỏ nhất, và tại sao a4 = 6? Không hiểu! :(

Trong chủ đề: Số số $\overline{a_1a_2...a_7}$ thỏa yêu cầu

02-01-2013 - 06:25

th1: chọn 7 số, không có số 0: $C_{9}^{7}$, số lớn nhất ở giữa, chọn 3 số trong 6 xếp vào bên trái ($C_{6}^{3}$), 3 số còn lại xếp bên phải. vậy có $C_{9}^{7}.C_{6}^{3}=720$
th2: chọn 7 số, có số 0: $C_{9}^{6}, $số lớn nhất ở giữa, số 0 xếp cuối, chọn 3 trong 5 xếp vào bên trái ($C_{5}^{3}$), 2 số còn lại xếp vào 2 vị trí còn lại. Vậy có $C_{9}^{6}.C_{5}^{3}=840$
KL: 720+840=1560 số!

Trong chủ đề: Đếm số đường thẳng mới tạo thành từ giao điểm của N đường thẳng.

02-01-2013 - 06:03

chọn 2 trong N đường cho ta 1 giao điểm. Số giao điểm: $C_{N}^{2}=\Delta$
chọn 2 trong $\Delta$ điểm cho ta 1 đường (kể cả các đường cho trước), số đường: $C_{\Delta }^{2}$
Tính số lần các đường cho trước lặp lại: trên mỗi đường cho trước có N-1 điểm. vậy số lần các đường cho trước lặp lại là: $N.C_{N-1}^{2}$
Số đường mới tạo thành: $C_{\Delta }^{2}-N.C_{N-1}^{2}$