Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phanquockhanh

Đăng ký: 27-12-2012
Offline Đăng nhập: 07-05-2016 - 09:23
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bất đẳng thức chuẩn bị cho kì thi THPTQG 2015-2016

20-05-2014 - 21:33

Bài 99:Cho $x;y>0$ và $3(x+y)^2=4(x^2+y^2+1)$.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
$P=\frac{x+2y}{x^2+2y^2}+\frac{2x+y}{2x^2+y^2}$
 
Bài 100:Cho $x;y>0$ và $x+y\geq 1$.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$P= \frac{21x^2+1}{3y}+\frac{3y^3+1}{4x}$

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix}u_1= 1 \...

08-09-2013 - 22:05

Ta có: 

$u_1=1$

$u_2=u_1 +1$

$u_3= u_2 +2$

...

$u_n= u_{n-1} +n-1$

Cộng vế theo vế ,ta được

$u_n=u_1 +1+2+...+...+n-1=1+\dfrac{(n-1)n}{2}=\frac{n^2-n+2}{2}$

Từ đó,ta dễ dàng tìm được: $u_{2013}$

====

P/s: Từ công thức tổng quát trên ta có thể tìm được: $\lim_{n\rightarrow +\infty }\frac{u_n}{u_{n+1}}$ (Đề thi học sinh giỏi Hà Nội )


Trong chủ đề: Bất đẳng thức chuẩn bị cho kì thi THPTQG 2015-2016

31-08-2013 - 20:51

Bài 58: Cho $\ x, y>0$ thỏa mãn $\ x+y \leq 1$. Tìm GTNN của biểu thức:
 
$\ P=\sqrt{4x^2+\dfrac{1}{x^2}}+\sqrt{4y^2+\dfrac{1}{y^2}}-\dfrac{x}{x^2+1}-\dfrac{y}{y^2+1}$
(Đề thi thử Đại học lần 2 - Chuyên Lê Qúy Đôn, Vũng Tàu)

Trong chủ đề: Sử dụng đạo hàm để giải bất đẳng thức.

18-08-2013 - 21:21

Bài 29: Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn:\[{x^2} + {y^2} + 6{z^2} = 4z\left( {x + y} \right)\]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:

\[P = \frac{{{x^3}}}{{y{{\left( {x + z} \right)}^2}}} + \frac{{{y^3}}}{{x{{\left( {y + z} \right)}^2}}} + \frac{{\sqrt {{x^2} + {y^2}} }}{z}\]


Trong chủ đề: Bất đẳng thức chuẩn bị cho kì thi THPTQG 2015-2016

18-08-2013 - 21:10

Bài 21: Cho $a,b,c $ là các số thực dương thỏa mãn $abc=1$.Tìm min của biểu thức:

$P=\dfrac{1}{2a+1}+\dfrac{1}{2b+1}+\dfrac{2}{(2c+1)\sqrt{6c+3}}$