Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


iamshant

Đăng ký: 01-01-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2014 - 19:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho hàm số $ y = x^3 - 3x^2 +4$ $(C)$

23-07-2013 - 12:41

Mọi đường thẳng qua M(3,4) đều có dạng: y=m(x-3)+4

Xét phương trình hoành độ: $m(x-3)+4=x^{3}-3^{2}+4$

Giải ra x=3 hoặc $x^{2}=m$. Hiển nhiên là để cắt tại 3 điểm thì m>0.

Tiếp tuyến tại 2 điểm B và C vuông góc, nghĩa là hệ số góc của chúng nhân với nhau bằng -1.

$f'(m).f'(-m)=0$, với $f'(x)=3x^{2}-6x$

Thay vào được: $(3m^{2}-6m)(3m^{2}+6m)=9m^{4}-36m^{2}=-1$

Giải ra được $m^{2}=\frac{6\pm \sqrt{35}}{3}$ (Đều thỏa mãn).

Do đó có tất cả 4 giá trị của m là $\pm \sqrt{\frac{6+\sqrt{35}}{3}}$ và $\pm \sqrt{\frac{6-\sqrt{35}}{3}}$

$f'(-m).f'(m)=-1$


Trong chủ đề: Giải phương trình $x^{2}-3x+1=-tan\frac{\pi...

08-06-2013 - 13:32

$\sqrt{x^{2}+x^{2}+1}$ là không sai


Trong chủ đề: Cho hình chóp $S.ABC$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh...

03-06-2013 - 20:09

Kẻ AH vuông góc với SB => góc giữa (SBD) và (SAB) là góc AHD =60

Dễ cm AD vuông góc AH ,trong tam giác vuông AHD có AH=AD/ tan 60= 2a/căn(3)

trong tam giác vuôgn SAB có AH,Có AB ta tính đc SA= a căn(2)/2 

:icon6:

làm sao cm đc HD vuông góc với SB vậy bạn, chổ suy ra góc sao thấy kì kì á...


Trong chủ đề: $2cos^{2}(\frac{\pi }{4}-2x)...

19-05-2013 - 19:24

có:$2cos^2(\frac{\Pi }{4}-2x)=2(cos\frac{\Pi }{4}.cos2x+sin\frac{\Pi }{4}.sin2x)^2=(cos2x+sin2x)^2=1+2cos2x.sin2x=1+sin4x$
=> được phương trình tương đương:
$1+sin4x+\sqrt{3}cos4x=4cos^2x-1 <=> sin4x+\sqrt{3}cos4x=4cos^2x-2=2cos4x <=> sin4x=(2-\sqrt{3})cos4x <=> tan4x=(2-\sqrt{3})$
đến đây dễ giải tiếp

Cho mình hỏi $4cos^{2}x-2$ sao lại bằng 2cos4x, bằng 2cos2x mới đúng chứ?