Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


iamshant

Đăng ký: 01-01-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2014 - 19:59
-----

#458639 $log_{3x+7}(4x^2+12x+9)+log _{2x+3}(6x^2+23x+21)=4...

Gửi bởi iamshant trong 19-10-2013 - 20:30

$log_{3x+7}(4x^2+12x+9)+log _{2x+3}(6x^2+23x+21)=4$

 
#441001 $\sqrt{x^2-x-2}+3\sqrt{x}\leqslant...

Gửi bởi iamshant trong 07-08-2013 - 12:17

$\sqrt{x^2-x-2}+3\sqrt{x}\leqslant \sqrt{5x^2-4x+6}$
#439119 Cho $(C)$: $x^2 + y^2 + 2x -2y - 7 = 0, $\Delta: x -...

Gửi bởi iamshant trong 29-07-2013 - 17:38

Cho $(C)$: $x^2 + y^2 + 2x -2y - 7 = 0, $\Delta$: $x - y + m = 0$. Tìm m sao cho trên $\Delta$ có đúng 3 điểm mà từ mỗi điểm đó kẻ được đúng 2 tiếp tuyến với $(C)$ và mỗi cặp tiếp tuyến này tạo với nhau một góc $60^{o}$

 
#437159 Cho hàm số $ y = x^3 - 3x^2 +4$ $(C)$

Gửi bởi iamshant trong 22-07-2013 - 17:22

Cho hàm số $ y = x^3 - 3x^2 +4$ $(C)$
Gọi d là đt đi qua A(3;4) có hệ số góc m. Tìm m để d cắt $(C)$ tại 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho 2 tiếp tuyến của $(C)$ tại B và C vuông góc với nhau.
#426319 $(\sqrt{5}-1)^{x}$+$(\sqrt{...

Gửi bởi iamshant trong 12-06-2013 - 10:38

 
$(\sqrt{5}-1)^{x}$+$(\sqrt{5}+1)^{x}$ - $2^{2+\frac{3}{2}}$=o#388410 Tìm tọa độ độ đỉnh của tam giác biết diện tích, pt đường thẳng AB, trung điểm

Gửi bởi iamshant trong 20-01-2013 - 09:32

Cho tam giác ABC cân tại C có AB: x - 2y=0, I(4;2) là trung điểm của AB, Điểm M(4;9/4) thuộc BC, diện tích ABC =10. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC biết $x_{B\geqslant 3}$


#384656 $\left\{\begin{matrix} (x - 1)(y - 1)(x +...

Gửi bởi iamshant trong 08-01-2013 - 13:02

Giải hệ phương trình :
$\left\{\begin{matrix} (x - 1)(y - 1)(x + y - 2) = 6\\x^{2} + y^{2} - 2x - 2y - 3 = 0 \end{matrix}\right.$.