Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


iamshant

Đăng ký: 01-01-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2014 - 19:59
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số hạng không chứa x trong khai triẻn : $(\frac{2}{\...

14-05-2014 - 19:59

Tìm số hạng không chứa x trong khai triẻn  : $(\frac{2}{\sqrt[3]{x}}-x^2)^n$
Biết: $\mathbb{C}_{2n+1}^{1}+\mathbb{C}_{2n+1}^{2}+....+\mathbb{C}_{2n+1}^{n}=2^{28}-1$


$\int\limits_{\frac{\pi }{4}}^...

03-05-2014 - 19:22

$\int\limits_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{3}}\frac{cot^3x}{sinx.\sqrt[3]{sin^3x-sinx}}dx$


$\frac{\sqrt{3}}{cos^2x}- tanx-2\sqrt...

03-05-2014 - 19:18

$\frac{\sqrt{3}}{cos^2x}- tanx-2\sqrt{3}=sinx(1+tanx.tan\frac{x}{2})$


$\left\{\begin{matrix} x^2=\sqrt{y-1}...

25-04-2014 - 19:48

$\left\{\begin{matrix}
x^2=\sqrt{y-1}+x+1 & \\ y^2=\sqrt{x-1}+y+1
 & 
\end{matrix}\right.$

Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ,

18-04-2014 - 17:12

Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ, mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau và tổng ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba chữ số cuối một đơn vị