Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hungpronc1

Đăng ký: 04-01-2013
Offline Đăng nhập: 18-04-2015 - 11:04
-----

#410372 cho a,b,c>=0 và $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3...

Gửi bởi hungpronc1 trong 04-04-2013 - 19:57

cho a,b,c>=0 và  $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$ .TÌm min:

$P=\frac{a^{3}}{\sqrt{1+b^{2}}}+\frac{b^{3}}{\sqrt{1+c^{2}}}+\frac{c^{3}}{\sqrt{1+a^{2}}}$

 
#406911 $A=\frac{1}{\sqrt{8^x+1}}+\frac{1}{\sqrt{8^y+1}}+...

Gửi bởi hungpronc1 trong 21-03-2013 - 23:08

cho các số thực dương x,y,z thoả mãn:$\sqrt{3x^{2}+3y^{2}-4xy}+\sqrt{3y^{2}+3z^{2}-4yz}+\sqrt{3z^{2}+3x^{2}-4xz}\leqslant 3\sqrt{2}$

TÌm Min: T=$\frac{1}{\sqrt{8^{x}+1}}+\frac{1}{\sqrt{8^{y}+1}}+\frac{1}{\sqrt{8^{z}+1}}$
#406910 $\left\{\begin{matrix} 2x+y+\sqrt...

Gửi bởi hungpronc1 trong 21-03-2013 - 23:02

giải hệ :

1, $\left\{\begin{matrix} 2x+y+\sqrt{x^{2}-y^{2}}=17 & \\ y\sqrt{x^{2}-y^{2}}=12 & \end{matrix}\right.$

2,$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^{2}+x^{-2}}+\sqrt{y^{2}+y^{-2}}=2\sqrt{7} & \\ 6xy+x+y=-(x+y)xy& \end{matrix}\right.$MOD : Đề nghị bạn chú ý tới cách đặt tiêu đề và post các bài cùng thuộc 1 chủ đề vào cùng 1 topic, tránh tình trạng post thành nhiều topic gây loãng box.Thân! Tham khảo tại đây
#406903 $P= \frac{x^{2}}{x+y^{2}}+ \frac{y^{2}}{y+z^{2}}+ \frac{z...

Gửi bởi hungpronc1 trong 21-03-2013 - 22:48

cho các số dương x,y,z: $z+y+z=3$ tìm min:

P=$\frac{x^{2}}{x+y^{2}}+\frac{y^{2}}{y+z^{2}}+\frac{z^{2}}{z+x^{2}}$
#406891 $\frac{1}{x+y+1}+\frac{1}{y+z+1}+\frac{1}{x+z+1}$

Gửi bởi hungpronc1 trong 21-03-2013 - 22:34

cho x,y,z dương tm : x(x-1)+y(y-1)+z(z-1)$\leqslant 6$

Tìm Min: P=$\frac{1}{x+y+1}$+$\frac{1}{z+y+1}+\frac{1}{z+x+1}$
#406881 cho các số thực dương t/m: x+y+z >0.. tìm MIn của P=$\frac...

Gửi bởi hungpronc1 trong 21-03-2013 - 22:20

cho các số thực dương t/m: x+y+z >0.. tìm MIn của

P=$\frac{x^{3}+y^{3}+16z^{3}}{(x+y+z)^{3}}$
#404133 cho x,y,z>0 Chứng minh bất đẳng thức: $\sum {\frac...

Gửi bởi hungpronc1 trong 11-03-2013 - 18:57

cho x,y,z>0 Chứng minh:
$\frac{2x^{2}+xy}{(y+\sqrt{xz}+z)^{2}}+\frac{2y^{2}+zy}{(z+\sqrt{xy}+x)^{2}}+\frac{2z^{2}+xz}{(x+\sqrt{yz}+y)^{2}}\geqslant 1$


MOD: Chú ý tiêu đề bạn nhé :)


#388980 Tìm GTNN: $P=\frac{x-1}{y^{2}}+\...

Gửi bởi hungpronc1 trong 22-01-2013 - 01:04

Cho $x,y,z >1$ và $x+y+z=xyz$. Tìm GTNN của:$$P=\frac{x-1}{y^{2}}+\frac{y-1}{z^{2}}+\frac{z-1}{x^{2}}$$

___

NLT: Chú ý tiêu đề bài viết !