Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hungpronc1

Đăng ký: 04-01-2013
Offline Đăng nhập: 18-04-2015 - 11:04
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\underset{x\rightarrow 0}{lim}\frac{...

22-12-2013 - 11:09

$\underset{x\rightarrow 0}{lim}\frac{\cos \left ( xe^{x} \right )-\cos \left ( xe^{-x} \right )}{x^{3}}$


trong không gian cho Oxyz cho A(2,1,0) B(2,1,2) và (P):2x-y-2z+8=0 .Tìm M thuộc (P) sao...

24-06-2013 - 01:24

trong không gian cho Oxyz cho A(2,1,0) B(2,1,2) và (P):2x-y-2z+8=0 .Tìm M thuộc (P) sao cho $MA^{2}+MB^{2}$ Min


trên mp (OxY) cho d: x+y-2=0 và (C) $x^{2}+y^{2}+2x-4y+11=0...

14-06-2013 - 00:37

trên mp (OxY) cho d: x+y-2=0 và (C) $x^{2}+y^{2}+2x-4y+11=0$  .Tìm M thuộc d sao cho qua M kẻ dc 2 tiếp tuyến đến (C) tai tiếp điểm A,B, đồng thời khoảng cách từ N(6,0) đến AB là Max


trong mp (Oxy) cho tam giác ABC vuông tại A, góc ACB=30 biết B(1,3) và trọng tâm G(1,1)...

06-06-2013 - 17:47

trong mp (Oxy) cho tam giác ABC vuông tại A, góc ACB=30 biết B(1,3) và trọng tâm G(1,1). tìm A,B,C


Trong mp(Oxy) lập pt đường tròn (C) có tâm thuộc d:3x-y-5=0 và cắt Ox theo dây cung có...

06-06-2013 - 17:42

Trong mp(Oxy) lập phương trình đường tròn $(C)$ có tâm thuộc đường thẳng d:3x-y-5=0 và cắt Ox theo dây cung có độ dài bằng 6, cắt Oy theo dây cung có độ dài  bằng 8.