Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Forgive Yourself

Đăng ký: 05-01-2013
Offline Đăng nhập: 17-02-2016 - 10:51
**---

Chủ đề của tôi gửi

Tìm Min: $P=\sqrt{(a-1)(b-1)}+\frac{18ab}{a+b+2...

14-02-2016 - 21:05

Cho $\left\{\begin{matrix} a\geq 1\\ b\geq 1\\ c>0\\ a+b+abc=ab \end{matrix}\right.$. Tìm Min: $P=\sqrt{(a-1)(b-1)}+\frac{18ab}{a+b+2abc}$


$\left ( x+3 \right )\sqrt{\left ( 4-x \right )...

01-06-2015 - 09:12

Giải phương trình: $\left ( x+3 \right )\sqrt{\left ( 4-x \right )\left ( 12+x \right )}=28-x$


$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+y-1}-...

01-06-2015 - 08:30

Giải hệ phương trình:

 

$$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+y-1}-\sqrt{x+2y-2}+x+y-1=0\\ 4x^2+y^2+x+4=\sqrt{2x+y}+\sqrt{x+4y} \end{matrix}\right.$$


Chứng minh bốn điểm $M,N,I,K$ thẳng hàng

15-04-2015 - 11:27

Cho tam giác $ABC$ đường cao $AD,BE,CF$ cắt nhau tại $H$. Gọi $M,N,I,K$ lần lượt là hình chiếu $D$ trên $AB,AC,BE,CF$.
A. Chứng minh $EH$ là phân giác góc $DEF$
B. Chứng minh bốn điểm $M,N,I,K$ thẳng hàng

Chứng minh $AD//CE$

15-04-2015 - 11:23

Nhờ mọi người giúp mk câu c.
Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ ($AB>AC$), kẻ đường cao $AH,AD$ là đường phân giác góc $BAH$.
a. Cm $\Delta ADC$ cân
b. Cm $DH.DC=BD.HC$
c. Gọi $M$ là trung điểm $AB$, $E$ là giao điểm $DM$ và $AH$. Chứng minh $AD//CE$