Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chcd

Đăng ký: 16-01-2013
Offline Đăng nhập: 01-08-2020 - 16:02
*****

#737501 Tìm GTNN $P=\frac{3\left ( ab+bc+ca \right )}{a^{2}+b^{2}...

Gửi bởi chcd trong 22-07-2020 - 10:05

Cho a, b, c dương. Tìm GTNN của $P=\frac{3\left ( ab+bc+ca \right )}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}+\frac{\left ( a+b+c \right )^{3}}{abc}$
#737500 Tìm nghiệm nguyên: $x^{3}=4y^{3}+x^{2}y+y+1$

Gửi bởi chcd trong 22-07-2020 - 09:58

Tìm nghiệm nguyên: $x^{3}=4y^{3}+x^{2}y+y+1$
#722877 Cho x, y, z là các số dương

Gửi bởi chcd trong 09-06-2019 - 11:27

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}=3$, Chứng minh $\frac{x^{3}+y^{3}}{x+2y}+\frac{y^{3}+z^{3}}{y+2z}+\frac{z^{3}+x^{3}}{z+2x}\geq 2$
#704930 Tìm (a; b) nguyên dương

Gửi bởi chcd trong 04-04-2018 - 23:44

Tìm (a; b) nguyên dương thỏa mãn hai điều kiện

1) a, b khác 1 và UCLN(a; b) = 1

2) Số T = ab(ab + 1)(2ab + 1) có đúng 16 ước dương.
#704855 Chứng minh $MA^{2}\geq 2MB\cdot MC$

Gửi bởi chcd trong 04-04-2018 - 12:00

Cho tam giác ABC đều. Một điểm M nằm trong tam giác, biết $\angle BMC=150^{0}$. Chứng minh $MA^{2}\geq 2MB\cdot MC$
#702796 Giải phương trình

Gửi bởi chcd trong 04-03-2018 - 19:41

Giải phương trình $x^{3}+\sqrt{3}x^{2}+x-\sqrt{3}=0$
#702721 Tìm GTNN

Gửi bởi chcd trong 04-03-2018 - 08:13

Cho x, y, z là các số thực dương. Tìm GTNN của P = $\left ( \frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{5}{z} \right )\sqrt{xy+yz+zx}$
#665658 Chứng minh: KA = KI

Gửi bởi chcd trong 23-12-2016 - 21:14

Cho đường tròn tâm O, đường kính BC. Từ điểm H trên đoạn OB (H ¹ O; B) vẽ dây cung AD ^ OB. Các tiếp tuyến của (O) tại A và D cắt nhau ở M, gọi I là chân đường vuông góc hạ từ A xuống đường kính DE; ME cắt AI tại K. Chứng minh: KA = KI.
#640990 Đề TS lớp 10 môn Toán TH Cao Nguyên 2016

Gửi bởi chcd trong 18-06-2016 - 08:42

TH Cao Nguyen 2016.jpg
#640834 TS lớp 10 Nguyễn Du Đắk Lắk 2016

Gửi bởi chcd trong 17-06-2016 - 11:47

DE chuyen 2016 ND.jpg
#424863 Số lần vuông góc với nhau của kim phút và kim giờ là bao nhiêu?

Gửi bởi chcd trong 07-06-2013 - 18:51

Đây là các bài toán tiểu học (lớp 4, 5 gì đó) Thầy lười suy luận lắm. Cho đáp số thôi.

Bài 1: 11 lần

Bài 2: 22 lần
#409286 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm học 2012-2013

Gửi bởi chcd trong 30-03-2013 - 23:55

Câu 3b)

Từ giả thiết suy ra x + y là chính phương. Đăt x + y = k(k là số nguyên)

Ta có (9x + k2)2 = k6 suy ra 9x + k2 = k3 (do 9x + k2 > 0)

$\Rightarrow 9x=k^{2}\left ( k-1 \right )< 9k^{2}$ (Vì x + y = k2 nên x < k2 do y > 0)

$\Rightarrow 0< k-1< 9\Rightarrow 1< k< 10$ (*)

Mặt khác $9x=k^{2}\left ( k-1 \right )\Rightarrow x=\frac{k^{2}\left ( k-1 \right )}{9}$ (**)

Từ (*) và (**) tìm được k = 3; 6; 9

+) Với k = 3 $\Rightarrow x=2; y=7$

+) Với k = 6 $\Rightarrow x=20; y=16$

+) Với k = 9 $\Rightarrow x=72; y=9$
#409223 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm học 2012-2013

Gửi bởi chcd trong 30-03-2013 - 21:44

Câu 4

$\left | x-1 \right |+\left | x-2013 \right |\geqslant -1+2013$ (Dấu "=" xảy ra khi $1\leqslant x\leqslant 2013$)

$\left | x-2 \right |+\left | x-2012 \right |\geqslant -2+2012$ (Dấu "=" xảy ra khi $2\leqslant x\leqslant 2012$)

.....

$\left | x-1006 \right |+\left | x-1008 \right |\geqslant -1006+1008$ (Dấu "=" xảy ra khi $1006\leqslant x\leqslant 1008$)

$\left | x-1007 \right |\geq 0$ (Dấu "=" xảy ra khi x = 1007)

$\Rightarrow y\geqslant \left ( 1008+1009+...+2013 \right )-\left ( 1+2+...+1006 \right )=1013042$

Dấu "=" xảy ra khi x = 1007