Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chcd

Đăng ký: 16-01-2013
Offline Đăng nhập: 01-08-2020 - 16:02
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN $P=\frac{3\left ( ab+bc+ca \right )}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}+...

22-07-2020 - 10:05

Cho a, b, c dương. Tìm GTNN của $P=\frac{3\left ( ab+bc+ca \right )}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}+\frac{\left ( a+b+c \right )^{3}}{abc}$


Tìm nghiệm nguyên: $x^{3}=4y^{3}+x^{2}y+y+1$

22-07-2020 - 09:58

Tìm nghiệm nguyên: $x^{3}=4y^{3}+x^{2}y+y+1$


Tìm GTNN của P

02-11-2019 - 11:32

Cho a, b, c > 0; thỏa mãn $a+b+c\leq \frac{3}{4}$. Tìm GTNN của $P=\frac{1}{\sqrt[3]{a+3b}}+\frac{1}{\sqrt[3]{b+3c}}+\frac{1}{\sqrt[3]{c+3a}}$


Tìm GTNN của P

11-06-2019 - 22:16

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $ab+bc+ca=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=\frac{\sqrt{a^{2}b^{2}+a^{2}+b^{2}+1}}{\sqrt{1+c^{2}}}+\frac{\sqrt{b^{2}c^{2}+b^{2}+c^{2}+1}}{\sqrt{1+a^{2}}}+\frac{\sqrt{c^{2}a^{2}+c^{2}+a^{2}+1}}{\sqrt{1+b^{2}}}$


Cho x, y, z là các số dương

09-06-2019 - 11:27

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}=3$, Chứng minh $\frac{x^{3}+y^{3}}{x+2y}+\frac{y^{3}+z^{3}}{y+2z}+\frac{z^{3}+x^{3}}{z+2x}\geq 2$