Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhminhkhon

Đăng ký: 20-01-2013
Offline Đăng nhập: 26-08-2015 - 20:30
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh M,N,P,Q,R thẳng hàng

18-07-2014 - 21:54

Cho đường tròn (O). A là 1 điểm nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC. Nối B với C. Kẻ 2 cát tuyển là AEFG(F thuộc BC, E,G thuộc (O)) và ADHI(giống với trên)

Giả sử EC giao với DB= M

EI giao với GD=N, BI giao với GC =P,EH giao với FD bằng Q, FI giao với GH =R.

Chứng minh M,N,P,Q,R thẳng hàng

 


Tìm max a+ b+ c+ d -(ab+ac+ad+bc+bd+cd)

07-12-2013 - 19:57

Cho a,b,c,d thuộc [0;1]. Tìm max a+ b+ c+ d -(ab+ac+ad+bc+bd+cd)


AX=BY=CZ;BY=CX=AZ.CM tam giác ABC đều

10-11-2013 - 13:36

1.Cho tam giác ABC. X,Y,Z lần lượt thuộc [BC],[CA],[AB] sao cho

AX=BY=CZ

BY=CX=AZ

CM tam giác ABC đều

2.Cho tam giác ABC.

CM$\frac{\prod m_{a}}{\sum m_{a}^{2}}\geq r$

3.Tam giác ABC, M,N,P lần lượt thuộc các cạnh BC,CA,AB

Qua A,B,C kẻ đường thẳng song song với NP,PM,NM. Chúng cắt nhau tại X,Y,Z(X,Y,Z khác phía đối với A,B,C). CM $\frac{AZ}{AY}=\frac{MB}{MC}$

(dùng hệ thức lượng hoặc tích vô hướng nha)


CMR $S_{n+1}=-3S_{n}+8S_{n-1}-1$

29-10-2013 - 20:00

Bài này gợi ý hướng giải :  

 

Ta thấy $x_{12}=\frac{-3\pm \sqrt{41}}{2}$.

 

Sau đó tìm số hạng tổng quát của $S_n$  ( dùng PT sai phân ).

 

Hai cái giống nhau => ĐPCM

 


Cho tam thức $x^{2}+3x-8=0$ có hai nghiệm là $x_{1} ; x_{2}$

và $S_{n}=x_{1}^{n}+x_{2}^{n}$

CMR $S_{n+1}=-3S_{n}+8S_{n-1}$

hơi nhầm đề 1 tý


Vẽ đường tròn C' tiếp xúc với C tại M và tiếp xúc với AB tại N. Chứng minh MN đi qu...

14-03-2013 - 19:43

Cho đường tròn C và dây AB cố định. Trên cung lớn AB lấy M. Vẽ đường tròn C' tiếp xúc với C tại M và tiếp xúc với AB tại N. Chứng minh MN đi qua điểm cố định