Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duc321999real

Đăng ký: 22-01-2013
Offline Đăng nhập: 25-08-2013 - 13:36
*----

#414418 Tìm max P=$\left ( a^{2}-ab+b^{2} \right )...

Gửi bởi duc321999real trong 23-04-2013 - 14:34

Cho a+b+c=3,a,b,c>0

Tìm max P=$\left ( a^{2}-ab+b^{2} \right )\left ( b^{2}-bc+c^{2} \right )\left ( c^{2}-ac+a^{2} \right )$
#410404 Giải PT nguyên $54x^{3}+1=y^{3}$

Gửi bởi duc321999real trong 04-04-2013 - 20:46

z^3 chia hết cho k nhưng chưa chắc z đã chia hết cho k

Ví dụ 8 chia hết cho 4 nhưng 2 không chia hết cho 4
#407573 CMR : K luôn thuộc một đường cố định khi A thay đổi

Gửi bởi duc321999real trong 24-03-2013 - 19:47

Cho đường tròn tâm 0 bán Kính =R , dây BC cố định. A di động trên cung lớn BC. Từ điểm M là trung điểm của AC kẻ MK vuông góc với AB( K thuộc AB) . CMR : K luôn thuộc một đường cố định khi A thay đổi
#401839 Cho a,b,c >0. a$\geq$ Max (b,c) . Tìm min $\fra...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:34

Cho a,b,c >0. a$\geq$ Max (b,c) . Tìm min $\frac{a}{b}+2\sqrt{1+\frac{b}{c}}+3\sqrt[3]{1+\frac{c}{a}}$


#401834 Bài toán cực hay. Tìm Min P=$\frac{a}{b}+2...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:27

Cho a;b;c>0 và a$\geq$ Max (b,c) .Tìm Min
P=$\frac{a}{b}+2\sqrt{1+\frac{b}{c}}+3\sqrt[3]{1+\frac{c}{a}}$


#401829 Cho a;b;c>0 .Tìm min A=$a+b^{2}+c^{3}+\fra...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:17

Cho a;b;c>0 .Tìm min A=$a+b^{2}+c^{3}+\frac{1}{abc}$


#401826 Cho a;b;c >0. CMR: $\prod (a^{2}-ab+b^{2})...

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:14

Cho a;b;c >0. CMR:
$\prod (a^{2}-ab+b^{2})\geq \frac{1}{3}abc(\Sigma a^{3})$


#401822 Giải PT nguyên $54x^{3}+1=y^{3}$

Gửi bởi duc321999real trong 03-03-2013 - 21:11

Giải PT nguyên
$54x^{3}+1=y^{3}$