Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duc321999real

Đăng ký: 22-01-2013
Offline Đăng nhập: 25-08-2013 - 13:36
*----

Chủ đề của tôi gửi

Ai Có Đề ra kì này của tạp chí toán học và tuổi trẻ ko cho em với

24-08-2013 - 19:24

Ai Có Đề ra kì này của tạp chí toán học và tuổi trẻ ko cho em với


Tìm max P=$\left ( a^{2}-ab+b^{2} \right )\left...

23-04-2013 - 14:34

Cho a+b+c=3,a,b,c>0

Tìm max P=$\left ( a^{2}-ab+b^{2} \right )\left ( b^{2}-bc+c^{2} \right )\left ( c^{2}-ac+a^{2} \right )$


CMR 0$< P< \frac{32}{9}$

13-04-2013 - 22:21

Cho P=$\frac{3}{x^{4}-x^{3}+x-1}-\frac{1}{x^{4}+x^{3}-x-1}-\frac{1}{x^{5}-x^{4}+x^{3}-x^{2}+x-1}$

CMR   0$< P< \frac{32}{9}$


Cho 25 số tự nhiên đôi một khác nhau và khác 0 không vượt quá 48 CMR luôn tồn tại 3 số...

04-04-2013 - 19:51

Cho 25 số tự nhiên đôi một khác nhau và khác 0 không vượt quá 48

CMR luôn tồn tại 3 số mà số này bằng tổng cùa hai số kia


CMR: $\Sigma \sqrt{\frac{a+b}{a+bc}}...

27-03-2013 - 19:10

Cho a,b,c >0 và a+b+c=3. 

CMR: $\Sigma \sqrt{\frac{a+b}{a+bc}}\geq 3$