Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


NguyenKieuLinh

Đăng ký: 23-01-2013
Offline Đăng nhập: 30-07-2014 - 20:30
**---

Chủ đề của tôi gửi

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Bình

20-06-2013 - 10:50

Đề thi mọi người vào xem nhé!!!


Chứng minh rằng phương trình $(n+1)x^{2}+2x-n(n+2)(n+3)$=0( x là ẩn...

20-06-2013 - 10:44

Chứng minh rằng phương trình $(n+1)x^{2}+2x-n(n+2)(n+3)$=0( x là ẩn. n là tham số) luôn có nghiệm hữu tỉ với mọi số nguyên n...


Tìm Min B= $\sum \frac{1}{(1+a^{2})^{2...

18-06-2013 - 18:09

Cho các số thực a,b,c thỏa mãn abc=1

Tìm Min B= $\sum \frac{1}{(1+a^{2})^{2}}+\frac{1}{1+a^{2}+b^{2}+c^{2}}$


Cho tam giác nhọn ABC

18-06-2013 - 17:57

Câu 4 : Cho tam giác nhọn ABC  vs các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H, Vẽ 2 đường tròn đi qua các điểm A và F tiếp xúc đường thẳng BC tại các điểm P và Q sao cho P nằm giữa C va Q

a) CM : $\widehat{BPE}=\widehat{BHP}$

b) CM :DP.DQ=AD.DH

c) CM : 2 đường thẳng PE và QF cắt nhau

d) Gọi S là giao điểm PE và QF. Chứng minh S nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF


Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 tỉnh Phú Thọ

18-06-2013 - 11:58

Câu 1:(2 điểm)

a)Tính: A=$2\sqrt{16}-\sqrt{49}$

b)Trong các hình sau đây: hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thang cân. Những hình nào có 2 đường chéo bằng nhau.

Câu 2:(2 điểm)

a)Giải phương trình: $2x^{2}-7x+3=0$

b)Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x+3y=4 & & \\ x+y=2 & & \end{matrix}\right.$

Câu 3:(2 điểm)

a) Rút gọn biểu thức: B=$\left ( 1+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right )$$\left ( 1-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} \right )$ với a$\geq 0$ và a#1

b) Cho phương trình $x^{2}+2(m+1)x+m^{2}=0$ ( m là tham số)

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt, trong đó có 1 nghiệm bằng -2

Câu 4:( 3 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kinh AB=2R. Gọi I là trung điểm của OA, vẽ dây cung MN vuông góc với AB tại I. Trên cung nhỏ BM lấy điểm C( C khác B và M), AC cắt MN tại D. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác BIDC nội tiếp được đường tròn.

b) AD.AC=$R^{2}$

c) Khi c chạy trên cung nhỏ BM thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CMD luôn thuộc 1 đường thẳng cố định.

Câu 5: (1 điểm)

Cho x,y  là 2 sô thực dương. tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P=$\frac{x+y}{\sqrt{x(2x+y)}+\sqrt{y(2y+x)}}$