Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngoc2417

Đăng ký: 25-01-2013
Offline Đăng nhập: 14-06-2013 - 21:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình $\left | x-2009 \right |^{2008} + \left...

17-02-2013 - 18:00

Giải phương trình $\left | x-2009 \right |^{2008} + \left | x-2010 \right |^{2010} = 1$

Hãy so sánh tổng các chữ số của A và của $A^2$

17-02-2013 - 12:21

a, Cho $a^2 + b^2 + c^2$ chia hết cho 9. chứng minh trong 3 số $a^2-b^2;b^2-c^2;c^2-a^2$ có ít nhất 1 số chia hết cho 9
b, Cho $\underset{\text{2013 chữ số 9}}{\underbrace{99..99}}$ Hãy so sánh tổng các chữ số của A và của $A^2$

--
MOD:Bạn cần chú ý cách đặt tiêu đề và công thức $\LaTeX$,gõ chữ tiếng việt có dấu.
Cách đặt tiêu đề : http://diendantoanho...i-khong-bị-xoa/
Cách gõ $\LaTeX$ : http://diendantoanho...cong-thức-toan/