Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


andymurray44

Đăng ký: 25-01-2013
Offline Đăng nhập: 24-06-2016 - 13:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn:

17-06-2016 - 00:10

Cho a,b,c là các số thực dương thoả mãn $ab + bc + ca \leq 3abc$

Tìm max:

$P=\frac{1}{2a^{3}+b^{3}+6}+\frac{1}{2b^{3}+c^{3}+6}+\frac{1}{2c^{3}+a^{3}+6}$


$\left\{\begin{matrix} y^{2}+2x=1+\sqrt{x+1}+2\sqrt{y+1}...

07-04-2016 - 22:00

$\left\{\begin{matrix} y^{2}+2x=1+\sqrt{x+1}+2\sqrt{y+1}\\ (y-x)(y+1)+(y^{2}-2)\sqrt{x+1}=1 \end{matrix}\right.$


Tìm GTLN của $A=\sum \frac{a}{b+c+1}+(1-a)(1-b)(1-c)...

24-03-2016 - 23:38

Cho $a,b,c\in \left [ 0,1 \right ]$ . Tìm giá trị lớn nhất của:

$A=\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{c+a+1}+\frac{c}{a+b+1}+(1-a)(1-b)(1-c)$

 


Cho $x^{2}y+xy^{2}+x+y=5xy$

21-01-2016 - 23:04

Cho $x^{2}y+xy^{2}+x+y=5xy$ Tìm Min của :

$A=x^{3}+y^{3}+\frac{1}{x^{3}}+\frac{1}{y^{3}}$


Dựng tam giác biết chân ba đường phân giác

28-02-2014 - 22:43

Cho tam giác ABC.Gọi D,E,F thứ tự là chân 3 đường phân giác trong tam giác.Giả sử đã biết toạ độ của D,E,F.Hãy xác định toạ độ của A,B,C.