Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dorabesu

Đăng ký: 26-01-2013
Offline Đăng nhập: 28-03-2013 - 11:33
****-

Chủ đề của tôi gửi

Vấn đề tuyển thẳng vào THPT

25-03-2013 - 11:40

Mình có thắc mắc một chút, có ai biết giải đáp giúp mình với. Mình ở Thái Bình, bình thường theo quy định thì những HS đi thi HSG tỉnh có giải Ba trở lên được xét tuyển thẳng vào THPT ở địa phương. Vậy còn những HSG thi Violympic tỉnh, quốc gia có được xét tuyển thẳng không? Và điều kiện như nào được tuyển thẳng?


$\sqrt{x+2}>x$

24-03-2013 - 22:51

Tìm nghiệm nguyên của bất phương trình: $\sqrt{x+2}>x$.


$\overline{abbc}=7.\overline{ab}.overline{ac...

24-03-2013 - 22:07

Tìm $a;b;c$ thỏa mãn: $\overline{abbc}=7.\overline{ab}.\overline{ac}$


Chứng minh rằng ta luôn tìm được một bộ 3 số là cạnh của 1 $\Delta$.

21-03-2013 - 18:38

1, Chứng minh rằng: với các số tự nhiên $a_1;a_2;...;a_7\in [1;13]$, ta luôn tìm được một bộ 3 số là cạnh của 1 $\Delta$

2, Chứng minh rằng: nếu chỉ có 6 số thì bài toán trên không còn đúng nữa.


$\frac{a_1^k+a_2^k+...+a_n^k}{n}\geq (\frac...

28-02-2013 - 22:08

Cmr : $\frac{a_1^k+a_2^k+...+a_n^k}{n}\geq (\frac{a_1+a_2+...+a_n}{n})^k$ với mọi $k,n\in N*;a_i\in R$