Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


4869msnssk

Đăng ký: 31-01-2013
Offline Đăng nhập: 30-04-2020 - 16:15
***--

Chủ đề của tôi gửi

$\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{a+....}}}...

03-05-2014 - 15:06

Với a là các số thực dương, chứng minh rằng 

$\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{a+....}}}\leq \frac{1+\sqrt{4a+1}}{2}$


tìm quỹ tích điểm M

22-04-2014 - 21:43

cho tam giác ABC nhọn và một điểm M nằm trong tam giác sao cho Mb-MC=AB-AC.

tìm quỹ tích điểm M


TÌm quỹ tích các điểm M thoả mãn $\frac{MC}{MB}=AB-AC$

21-04-2014 - 21:24

cho tam giác ABC nhọn và một điểm M nằm trong tam giác. TÌm quỹ tích các điểm M thoả mãn $\frac{MC}{MB}=AB-AC$


Cho $a,b$ là các số hữu tỷ sao cho :$a^3b+b^3a+2a^2.b^2+2a+2b+1=0$.

19-04-2014 - 20:12

Cho $a,b$ là các số hữu tỷ sao cho

$a^3b+b^3a+2a^2.b^2+2a+2b+1=0$.

chứng minh rằng $1-ab$ là bình phương của một số hữu tỷ.


giải phương trình nghiệm nguyên

21-03-2014 - 20:27

giải phương trình nghiệm nguyên $54x^3+1=y^3$