Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


NguyenThuAn98

Đăng ký: 04-02-2013
Offline Đăng nhập: 08-09-2013 - 09:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+...

27-08-2013 - 19:09

$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+...+\frac{1}{2n} < \frac{7}{10} \forall n \in \mathbb{N}^*$


Tồn tại ít nhất 1 số mà 4 cs đầu là 1991

11-05-2013 - 15:40

Cho trước a với d là những số nguyên dương. Xét tất cả các số có dạng: a,a + d,a +2d,...,a+ nd,... Chứng minh rằng trong các số đó có ít nhất một số mà 4 chữ số đầu tiên của nó là 1991

 


$\left ( x + \sqrt[3]{x^{2}+3} \right )\ti...

04-04-2013 - 09:16

Cho phương trình $\left ( x + \sqrt[3]{x^{2}+3} \right )\times \left ( y + \sqrt[3]{y^{2}+3} \right )= 3$

tìm $x + y$


Giải hệ phương trình x^2+x-xy-2y^2=0

01-04-2013 - 19:08

Tìm x,y thực sao cho: x2 + x - xy - 2y2 = 0

                                   x+ y2 = 4