Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenqn1998

Đăng ký: 20-02-2013
Offline Đăng nhập: 06-01-2016 - 21:02
*----

Chủ đề của tôi gửi

$AS\perp PQ$

01-06-2014 - 10:46

Gọi hai điểm $P,Q$  là 2 điểm đẳng giác của tam giác ABC. Kẻ $PH,PK$ lần lượt  vuông góc $AB,AC$. Kẻ $QM,QN$ lần lượt vuông góc với $AB,AC$, $HK$ cắt $MN$ tại $S$. Chứng minh rằng $AS\perp PQ$


CM vuông góc BI

22-04-2014 - 20:45

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $\left ( O \right )$. Đường cao $BE,CF$ cắt nhau tại $H$. $EF$ cắt $AH$ tại $M$. Gọi $I$ là tâm đường tròn ngoại tiếp $AEHF$. CMR: $CM \perp BI$

 

@mod: lần sau nhớ gõ latex nhé :)


$ \frac{a}{\sqrt{a+b^2}}+\frac{b...

31-03-2014 - 10:45

cho $a,b,c\geq 0$ và $a+b+c=1$

CMR: $ \frac{a}{\sqrt{a+b^2}}+\frac{b}{\sqrt{b+c^2}}+\frac{c}{\sqrt{c+a^2}}\leq\frac{3}{2} $

 

 


giải phương trình:$(x-x^2)(x^2+3x+2007)-2005x\sqrt{4-4x}=30\sq...

27-03-2014 - 20:59

$(x-x^2)(x^2+3x+2007)-2005x\sqrt{4-4x}=30\sqrt[4]{x^2+x-1}+2006$


$ab+bc+ca=1$

13-03-2014 - 18:10

Giải hệ: 

$\left\{\begin{matrix} ab+bc+ca=1 & & \\ \dfrac{bc(b+c)}{2}=\dfrac{ca(c+a)}{4}=\dfrac{ab(a+b)}{10} \end{matrix}\right.$