Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DSH

Đăng ký: 22-02-2013
Offline Đăng nhập: 29-05-2018 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng $|z_0| < \alpha$.

08-10-2017 - 18:26

Gọi $z_0$ là một nghiệm của đa thức $P(x)=z^n+a_{n-1}z^{n-1}+...+a_0=0$ trong đó $a_i$ là các số phức.

Chứng minh rằng  $Q(x)=z^n-|a_{n-1}|z^{n-1}-...-|a_0|=0$ có duy nhất một nghiệm dương $\alpha $ và 

$$|z_0| < \alpha$$.


Có 15 nam và 15 nữ ngồi xung quanh một bàn tròn. Chứng minh rằng tồn tại 6 người ngồi c...

03-10-2017 - 23:32

Có 15 nam và 15 nữ ngồi xung quanh một bàn tròn. Chứng minh rằng tồn tại 6 người ngồi cạnh nhau trong đó có đúng 3 nam và 3 nữ,