Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


synovn27

Đăng ký: 23-02-2013
Offline Đăng nhập: 25-02-2019 - 20:57
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $x+\sqrt{x\left ( x^{2}-3x+3 \right )}= \sqrt[3]...

18-02-2016 - 21:20

$pt1\Leftrightarrow (x-1)+\sqrt{(x-1)^3+1}=\sqrt[3]{y+2}+\sqrt{y+3}

$xét hàm$  t+\sqrt{t^3+1} $đb nên$ x-1=\sqrt[3]{y+2}$ thay vào pt 2 suy ra $

x+\sqrt{x^2-6x+6}-3\sqrt{x-1}=0 \Leftrightarrow 2x-5\sqrt{x-1}+\sqrt{x^2-6x+6}-\sqrt{x-1}=0 .....$


Trong chủ đề: giải BPT: $3x^3+6x^2+5x+4 \le (x^2+3x+4)\sqrt{x+2...

16-02-2016 - 16:48

$(x^2+3x+4)(x+1-\sqrt{x+2})+2x(x^2+x-1)\leq 0 \Leftrightarrow (x^2+x-1)(\frac{x^2+3x+4}{x+1+\sqrt{x+2}}+2x)\leq 0 \Leftrightarrow (x^2+x-1)(3x^2+5x+4+2x\sqrt{x+2}) \leq 0 \Leftrightarrow (x^2+x-1)[2(x+1)^2+(x+\sqrt{x+2})^2]\leq 0 \Rightarrow x^2+x-1\leq 0 \Leftrightarrow ......$


Trong chủ đề: Giải hệ : $\left\{\begin{matrix} x^2+y...

04-12-2015 - 22:20

$2,x(x+1)+y(y+1)=8 và x(x+1)y(y+1)=12 hệ đx đây rồi 3, (x^2+y^2)^{2}+4x^2y^2=41 và xy(x^2+y^2)=10 đặt xy=a,x^2+y^2=b rồi giải ... 1, nhân 2 vs pt2 rồi trừ cho p1 đưa về pt bậc 2 ẩn (x-y)$


Trong chủ đề: giải Phương trình $x\sqrt[2]{x+1}+\sqrt[2]{...

27-11-2015 - 21:22

$vt <= \sqrt{(x^2+1^2)((x-1+3-x))}=2\sqrt{x^2+1}= vp đến đây bạn tự làm tiếp nhé$ :v 


Trong chủ đề: Đề thi TS trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định 2015-2016 (2 vòng)

08-06-2015 - 09:21

bài bất dùng chuẩn hóa tổng 2 bình phương bằng 1 có được ko