Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I Love My LiFe

Đăng ký: 23-02-2013
Offline Đăng nhập: 10-04-2013 - 19:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{AB}{AE}+\frac{AD}{AF}=\frac{AC}{AO}$

13-03-2013 - 22:00

cho đường tròn (O;R), A là điểm cố Định ở ngoài (O). Kẻ tiếp tuyến AB với (O), đường thẳng (d) quay quanh A cắt (O) tại C,D tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác BCD

Trong chủ đề: $\frac{1}{x}+\frac{1}{y...

28-02-2013 - 20:27

giải giúp e với