Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I Love My LiFe

Đăng ký: 23-02-2013
Offline Đăng nhập: 10-04-2013 - 19:59
-----

Chủ đề của tôi gửi

chẵn,lẻ

24-03-2013 - 21:07

bài 2) cho phân số tối giản:
p/q=1/1+1/2+1/3+...+1/2006+1/2007
( vế trái là tổng của những phân số mà tử số đều bằng 1 và mẫu số lần lượt là 2007số nguyên dương đầu tiên 1,2,3...,2006,2007)
chứng minh p là số lẻ và q là số chẵn.


xác định đường tròn

20-03-2013 - 21:32

cho tam giác EFC có FEG là góc tù; xác định đường tròn có bán kính nhỏ nhất sao cho không có đỉnh của tam giác EFG nằm bên ngoài đường tròn này


cho đường tròn (O;R) A là điểm cố Định ở ngoài (O). Kẻ tiếp tuyến AB với (O) đường thẳn...

13-03-2013 - 22:02

cho đường tròn (O;R) A là điểm cố Định ở ngoài (O). Kẻ tiếp tuyến AB với (O) đường thẳng (d) quay quanh A cắt (O) tại C,D tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác BCD

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\f...

23-02-2013 - 20:57

$\left\{\begin{matrix} &\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{5}{2} & \\ & x-y+z=4 & \\ & x^3-y^3+z^3=10 & \end{matrix}\right.$