Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vuvanquya1nct

Đăng ký: 25-02-2013
Offline Đăng nhập: 15-01-2018 - 20:00
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình $(\sqrt{1-x}+\sqrt{x+1...

07-06-2014 - 18:15

$(\sqrt{1-x}+\sqrt{x+1}-2).log_{2}(x^{2}-x)=0$

ĐK...

PT$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}=2 & \\ log_{2}(x^2-x)=0 & \end{bmatrix}$

Đến đay giải PT cơ bản là xong !!


Trong chủ đề: Topic phương trình , hệ phương trình ôn thi lớp 10 vào các trường chuyên

03-06-2014 - 19:42

Mình xin post thêm một số hệ phương trình nữa 

4/$\left\{\begin{matrix} \frac{x-y}{1-xy} =\frac{1-3x}{3-x}& & \\ \frac{x+y}{1+xy}=\frac{1-2y}{2-y}& & \end{matrix}\right.$

5/$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+\frac{1}{y}}=3-\sqrt{x+y+3} & & \\ 2x+y+\frac{1}{y}=8& & \end{matrix}\right.$

Tự hào là thành viên VMF

Bài 5

ĐK....

ĐẶt $\left\{\begin{matrix} a=\sqrt{x+\frac{1}{y}} & \\ b=\sqrt{x+y+3} & \end{matrix}\right.$

Ta có hệ mới $\left\{\begin{matrix} a+b=3 & \\ a^2+b^2=11 & \end{matrix}\right.$


Trong chủ đề: $7x^{2}+13x+8=2x^{2}\sqrt[3]{x(3x^...

31-05-2014 - 14:48

Giải phương trình:

$7x^{2}+13x+8=2x^{2}\sqrt[3]{x(3x^{2}+3x-1)}$

x=0 không là nghiệm 

Chia hai vế cho $x^3$ và đặt $a=\frac{1}{x}$ ta có

$8a^3+13a^2+7a=2\sqrt[3]{3+3a-a^2}$

Đặt $b=\sqrt[3]{3+3a-a^2}\rightarrow b^3=3+3a-a^2$

ta có hệ:

$\left\{\begin{matrix} 8a^3+13a^2+7a=2b & \\ -a^2+3a+3=b^3 & \end{matrix}\right.$

Cộng vế theo vế ta có $(2a+1)^3+2(2a+1)=b^3+2b$

Đến đây dùng hàm số !!!


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 4x^{2}y+y^{2}+2=7xy\...

30-05-2014 - 14:31

Giải hệ phương trình sau :

1.  $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+xy+1=4y\\y(x+y)^{2}=2x^{2}+7y+2 \end{matrix}\right.$

 

2. $\left\{\begin{matrix} 4x^{2}y+y^{2}+2=7xy\\ 2x^{2}+2y^{2}+3y^{3}=6xy^{2} \end{matrix}\right.$

 

3. $\left\{\begin{matrix} x^{4}-4x^{2}+y^{2}-6y+9=0\\ x^{2}y+x^{2}+2y-22=0 \end{matrix}\right.$

 

@Mod : chú ý cách đặt tiêu đề và gõ latex

Bài 3

Hệ $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (x^2-2)^2+(y-3)^2=4 & \\ (x^2-2)(y-3)+4(x^2-2)+4(y-3)=8 & \end{matrix}\right.$

Hệ đối xứng loại 1 !!!!


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} \frac...

30-05-2014 - 14:21

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} \frac{2x}{y}+x^2+xy=2\\\frac{1}{(x+y)^2}+xy+y^2=0 \end{matrix}\right.$

Theo suy nghĩ riêng mình thì đề phải là:

 $\left\{\begin{matrix} \frac{2x}{y}+x^2+xy=-2\\\frac{1}{(x+y)^2}+xy+y^2=0 \end{matrix}\right.$

ĐK......

PT1 $\Leftrightarrow 2x+x^2y+xy^2+2y=0\Leftrightarrow (x+y)(2+xy)=0$

Cả hai trH này đều vô nghiệm hoặc vi phạm đk....?????????

??