Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


progiamao

Đăng ký: 25-02-2013
Offline Đăng nhập: 19-04-2013 - 12:29
-----

#413548 Cho x, y, z thỏa : x + y + z + xy + yz + zx = 9

Gửi bởi progiamao trong 19-04-2013 - 07:10

CM z+ x2 + y2   >= 3

mấy bạn thông cảm dấu lớn hơn hoặc bằng mình chưa biết gõ, mem mới