Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


fa4ever

Đăng ký: 27-02-2013
Offline Đăng nhập: 14-03-2015 - 23:25
***--

Lời nhắn

Hình ảnh

trandaiduongbgfa4ever

Bạn viết link đi mik kb cho :D
07-04-2014 - 13:24
Hình ảnh

fa4everNguyenThuybg

bạn ở BG phải không?
06-08-2013 - 16:03
Hình ảnh

Mori Ranfa4ever

chào cậu đăng nhìu bài lên nhá
25-03-2013 - 20:27