Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


luuvanthai

Đăng ký: 02-03-2013
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 17:22
**---

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ phương trình

16-01-2019 - 22:34

Giải hệ pt: $\left\{\begin{matrix} (x+y)(2x-y^{2})-5x+y=3-3y^{2} & \\ (x+y)^{2}+\sqrt{x-y^{2}}=2x-y+7 & \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} x\sqrt{x}-y...

14-01-2019 - 18:34

Giải hệ pt: $\left\{\begin{matrix} x\sqrt{x}-y\sqrt{y}+\sqrt{xy}+y-2\sqrt{y}-\sqrt{x}+2=0 & \\ 3x-y+5\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{xy} & \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} 4x^{2}+2xy-2y^...

12-01-2019 - 07:12

Giải hệ pt: $\left\{\begin{matrix} 4x^{2}+2xy-2y^{2}+5y-x=3 & \\ 2x^{2}-5xy+2y^{2}+3x=10 & \end{matrix}\right.$


Giải hệ phương trình

11-01-2019 - 21:04

Giải hệ pt: $\left\{\begin{matrix} 3x^{6}-24y^{3}+(2y-x^{2})(9x^{2}+18y-11)=0 & \\ 1+\sqrt[3]{2\sqrt{2y}+1}=\sqrt{x}+\sqrt[3]{x+6y-1} & \end{matrix}\right.$


Giải hệ pt:

11-01-2019 - 20:38

$\left\{\begin{matrix} \frac{2(x^{3}+y^{3})}{\sqrt{x^{3}y^{3}}}-\frac{3(x^{2}+y^{2})}{\sqrt{x^{2}y^{2}}}+\frac{5(x+y)}{\sqrt{xy}}-8=0 & \\ \sqrt{5x-1}+\sqrt{2-y}=\frac{5x+y}{2} & \end{matrix}\right.$