Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhocxinh

Đăng ký: 03-03-2013
Offline Đăng nhập: 08-09-2013 - 12:47
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh tích của $4$ số tự nhiên đó là một số chính phương

23-04-2013 - 10:55

Hai đường chéo của một tứ giác $ABCD$ chia tứ giác thành $4$ phần có diện tích là các số tự nhiên. Chứng minh tích của $4$ số tự nhiên đó là một số chính phương.


Hãy cho biết đội còn lại của giải bóng đá có tổng số điểm là bao nhiêu ?

22-04-2013 - 17:11

Trong một giải bóng đá, có $4$ đội thi đấu vòng tròn một lượt (trong một trận, đội thắng được $3$ điểm, đội thua được $0$ điểm và đội hoà được $1$ điểm) Khi kết thúc giải, người ta thấy có $3$ đội đạt được tổng số điểm lần lượt là $6$ điểm, $5$ điểm và $1$ điểm. Hãy cho biết đội còn lại của giải có tổng số điểm là bao nhiêu.


Cho một bảng vuông $4\times 4$

19-04-2013 - 17:37

Cho một bảng vuông $4\times 4$, Treen các ô của bảng vuông này, ban đầu người ta ghi $9$ số $1$ và $7$ số $0$ tuỳ ý (mỗi ô một số). Với mỗi phép biến đổi bảng, cho phép bất kỳ một hàng hoặc một côt trên bảng được chọn đổi đồng thời các số $0$ thành số $1$ và các số $1$ thành số $0$. Chứng minh rằng sau một số hữu hạn các phép biến đổi như trên, ta không thể đưa bảng ban đầu về toàn các số $0$. Cũng hỏi tương tự như trên, có thể biến đổi bảng ban đầu về toàn các số $1$ được không.


Chứng minh rằng trong $A$ tồn tại $2$ số có tích là bình phương đúng.

19-04-2013 - 17:29

Giả sử $A$ là một tập hợp gồm $9$ số nguyên dương mà tích của chúng có không quá $3$ ước nguyên tố. Chứng minh trong $A$ tồn tại $2$ số có tích là một bình phương đúng.


sắp xếp các số nguyên dương

19-04-2013 - 17:25

$a$. Hãy chỉ ra cách sắp xếp 8 số nguyên dương đầu tiên $1;2;3;...;8$ thành một dãy $a_1;a_2;...;a_n$ sao cho với $2$ số $a_i$ và $a_j$ bất kỳ ($i<j$) thì mọi số trong dãy nằm giữa $a_i$ và $a_j$ đều khác $\frac{a_i+a_j}{2}$

$b$. Hãy chứng minh với n số nguyên dương đầu tiên $1;2;3;...;n$ luôn có một cách sắp xếp thành dãy $a_1;a_2;...;a_n$ thoả mãn điều kiện của câu $a$.