Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ngoc Hung

Đăng ký: 17-03-2013
Offline Đăng nhập: 22-01-2021 - 04:40
***--

#741986 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021

Gửi bởi Ngoc Hung trong 09-01-2021 - 01:35

TF7oJrt.png
#741985 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021

Gửi bởi Ngoc Hung trong 09-01-2021 - 01:34

cXkZ7PZ.png

xRJjMSF.png
#741984 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021

Gửi bởi Ngoc Hung trong 09-01-2021 - 01:33

NnSBvJ8.png
#741981 Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021

Gửi bởi Ngoc Hung trong 09-01-2021 - 01:28

cfuGKWN.png
#740300 Giải phương trình $\frac{4x^{2}+10x+14}{x-...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 07-10-2020 - 21:21

Giải phương trình $\frac{4x^{2}+10x+14}{x-1}+x+7=\sqrt{x^{2}-3x-1}$
#740298 Chứng minh rằng $x^{3}\geq 2y$

Gửi bởi Ngoc Hung trong 07-10-2020 - 19:27

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x^{5}-y^{3}\geq 2x$. Chứng minh rằng $x^{3}\geq 2y$
#740128 Chứng minh rằng $\sqrt{16a+9}+\sqrt{16b+9}...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 30-09-2020 - 15:22

Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1

Chứng minh rằng $\sqrt{16a+9}+\sqrt{16b+9}+\sqrt{16c+9}\geq 11$

 
#740127 Chứng minh rằng $\sum \frac{1+a^{2}}{...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 30-09-2020 - 15:17

Cho các số thực $a,b,c>-\frac{1}{3}$. Chứng minh rằng $\frac{1+a^{2}}{1+3b+c^{2}}+\frac{1+b^{2}}{1+3c+a^{2}}+\frac{1+c^{2}}{1+3a+b^{2}}\geqslant \frac{6}{5}$

 
#729608 Giải phương trình $x^{2}+10x+5=7\sqrt{x^{2...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 05-02-2020 - 02:18

Giải phương trình $x^{2}+10x+5=7\sqrt{x^{2}+5x}$
#727297 Tính giá trị của biểu thức $Q=m^{2}+n^{3}+p^{4...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 10-11-2019 - 21:27

Cho 3 số m, n, p thỏa mãn điều kiện $m^{2}+n^{2}=\frac{m^{2}}{n^{2}}+\frac{m^{2}}{p^{2}}=2$ và $\frac{p^{2}}{n^{2}}+\frac{p^{2}+n^{2}}{m^{2}}+\frac{n^{2}}{p^{2}}=4$

Tính giá trị của biểu thức $Q=m^{2}+n^{3}+p^{4}$
#725866 Cho tam giác ABC vuông tại A ... Tính 3m + 5n

Gửi bởi Ngoc Hung trong 25-09-2019 - 05:19

sGUz9yA.jpg

 
#714200 Tìm GTNN của $P=\frac{a^{2}+b^{2}+c^{...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 11-08-2018 - 17:56

6d6cde3b-bdfb-4154-a7a7-501c86c5b5e3-ori
#714173 Tìm GTNN của $P=\frac{a^{2}+b^{2}+c^{...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 11-08-2018 - 04:13

Cho a, b, c > 0. Tìm GTNN của $P=\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{2ab+bc+ca}$
#713304 Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), có đường cao AD ... Chứng minh...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 26-07-2018 - 20:04

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), có đường cao AD. Kẻ DE, DF lần lượt vuông góc với AB, AC (E thuộc AB, F thuộc AC)

            a) Chứng minh rằng tứ giác BCFE nội tiếp

            b) Gọi I là giao điểm của BF và CE, K là giao điểm của BF và DE, L là giao điểm của CE và DF. Chứng minh rằng $\widehat{KEL}=\widehat{LFK}$ và KL song song với BC

            c) Qua B kẻ đường thẳng song song với đường thẳng DE cắt đường thẳng ID tại G. Chứng minh rằng ba điểm A, O, G thẳng hàng
#711376 Tìm GTLN của $P=\sum \sqrt{1+a^{2}}+2...

Gửi bởi Ngoc Hung trong 22-06-2018 - 04:38

Cho a, b, c > 0 thỏa mãn $a+b+c\leq 3$.

Tìm GTLN của $P=\sqrt{1+a^{2}}+\sqrt{1+b^{2}}+\sqrt{1+c^{2}}+2\sqrt{a}+2\sqrt{b}+2\sqrt{c}$