Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ngoc Hung

Đăng ký: 17-03-2013
Offline Đăng nhập: 22-01-2021 - 04:40
***--

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình $\frac{4x^{2}+10x+14}{x-1}+x+...

07-10-2020 - 21:21

Giải phương trình $\frac{4x^{2}+10x+14}{x-1}+x+7=\sqrt{x^{2}-3x-1}$


Chứng minh rằng $x^{3}\geq 2y$

07-10-2020 - 19:27

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x^{5}-y^{3}\geq 2x$. Chứng minh rằng $x^{3}\geq 2y$


Chứng minh rằng $\sqrt{16a+9}+\sqrt{16b+9}+\sqr...

30-09-2020 - 15:22

Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1

Chứng minh rằng $\sqrt{16a+9}+\sqrt{16b+9}+\sqrt{16c+9}\geq 11$

 


Chứng minh rằng $\sum \frac{1+a^{2}}{1+3b+c^...

30-09-2020 - 15:17

Cho các số thực $a,b,c>-\frac{1}{3}$. Chứng minh rằng $\frac{1+a^{2}}{1+3b+c^{2}}+\frac{1+b^{2}}{1+3c+a^{2}}+\frac{1+c^{2}}{1+3a+b^{2}}\geqslant \frac{6}{5}$

 


Giải phương trình $x^{2}+10x+5=7\sqrt{x^{2}+5x}...

05-02-2020 - 02:18

Giải phương trình $x^{2}+10x+5=7\sqrt{x^{2}+5x}$