Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yugiohzexal

Đăng ký: 31-03-2013
Offline Đăng nhập: 21-07-2013 - 21:20
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 7x+y-\frac...

21-07-2013 - 07:50

thanks nha


Trong chủ đề: quay cóp đại cáo

29-04-2013 - 20:07

31ichiro la thang an cap tho


Trong chủ đề: TOPIC VỀ CÁC BÀI HÌNH HỌC LỚP 7,8

22-04-2013 - 21:50

2: Cho 3 đường cao của tam giác ABC nhọn là AD,BE,CF cắt nhau tại H. AB<AC m, n lần lượt là trung điểm BC, AH.
a. CM MN vuông góc EF tại I và $NE^2 = NM x NI$
b. K là trực tâm tam gáic NBC, BK cắt CN tại P. CM: $NP.NC=MN^2-MC^2$ và 
NEP đồng dạng với NCE
c: CM: e,k,f thẳng hàng


Trong chủ đề: TOPIC VỀ CÁC BÀI HÌNH HỌC LỚP 7,8

22-04-2013 - 21:47

Gọi P là giao điểm 3 đường phân giác trong tam giác ABC . Vẽ MN vuông góc CP tại P ( M thuộc AC , N thuộc BC ) 
a/ Chứng minh $\dfrac{AN}{BM}=\dfrac{AO^2}{BP^2}$
b/ Chứng minh $BC.AP^2+ CA.BP^2 + AB.CP^2 = AB.BC.CA$


Trong chủ đề: Về chữ ký các thành viên

17-04-2013 - 21:15

hey! ichiro lam chu ki kieu gi ma hay vay