Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyentrungphuc26041999

Đăng ký: 04-04-2013
Offline Đăng nhập: 04-06-2017 - 20:40
****-

Chủ đề của tôi gửi

$n^{13}+n^{5}+1$

04-06-2017 - 16:25

Tìm số nguyên dương n để $n^{13}+n^{5}+1$ là số nguyên tố


$\left ( m^{n}-1 \right )\vdots k^{m}$

22-08-2016 - 21:23

tìm tất cả các bộ số $\left ( k,m,n \right )$ sao cho $\left ( m^{n}-1 \right )\vdots k^{m}$ và $\left ( n^{m}-1 \right )\vdots k^{n}$


$\left\{\begin{matrix} 2x+1=\left ( y+1 \r...

14-12-2014 - 22:34

giải hệ phương trình

$\left\{\begin{matrix} 2x+1=\left ( y+1 \right )^{3} & \\ x^{3}=3y+2 & \end{matrix}\right.$


$\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \...

11-02-2014 - 19:50

cho $x,y$ dương thoả mãn $x+y=\sqrt{10}$

tìm MIN $\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \right )$


$\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \...

19-01-2014 - 15:03

Cho $x,y$ là các số thực dương và  $x+y=k$ $\left ( k>0 \right )$

tìm MIN $\left ( x^{4}+1 \right )\left ( y^{4}+1 \right )$